CRI Online
 

پیشنهاد یک کمربند- یک جاده طرح چین برای توسعه جهانی

GMT+08:00 || 2017-05-09 19:28:46        cri

آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل 13 تا 15 مه از چین دیدار کرده و در مجمع عالی همکاری بین المللی یک کمربند- یک جاده شرکت می کند. این نخستین دیدار گوترش از چین پس از انتصاب وی به عنوان دبیر کل سازمان ملل است. روز سه شنبه، وی در نیویورک مقر سازمان ملل در مصاحبه ای گفت، پیشنهاد چین درباره طرح یک کمربند- یک جاده، طرح چین را برای توسعه جهانی شدن مطرح کرده و برای حل مسایل جهانی و پیشبرد همکاری های بین المللی سهم مهمی ادا کرده است. گوترش گفت: مجمع عالی همکاری بین المللی یک کمربند- یک جاده، این پیشنهاد را به جهانیان معرفی می کند. این مجمع فرصتی برای شرکت کنندگان فراهم می آورد که برای پیشبرد توسعه جهانی فراگیر و پایدار، به بحث و بررسی درباره چگونگی ایفای نقش موثر پیشنهاد کمربند و جاده بپردازند.

گوترش در این مصاحبه گفت، اکنون مردم بیشتر نسبت به توسعه جهانی شدن و تجارت آزاد جهانی تردید دارند و این سوال را مطرح می کنند که چرا بسیاری از ملت ها از توسعه جهانی سود کسب نکرده اند. درچنین صورت، ما باید به مردم مناطق مختلف جهان اعتماد ببخشیم و آنان را مطمئن سازیم که توسعه جهانی می تواند شکلی بهتر داشته باشد و تجارت آزاد جهانی نیز در نهایت به سود تمام مردم خواهد شد. این درحالیست که مجمع عالی همکاری یک کمربند- یک جاده چنین سکو و فرصتی را برای ما فراهم آورده است.

دبیر کل سازمان ملل خاطر نشان کرد، توسعه جهانی تاثیر منفی دارد. به این ترتیب، دول کشوهای جهان و سازمان های بین المللی در حال توسعه پروژه های مختلف به دنبال سرمایه گذاری و بهبود سیاست ها هستند تا توسعه جهانی را به سود مردم بیشتر به ویژه گروه ضعیف برسانند.

راه از بین بردن تاثیرات منفی توسعه جهانی، بهبود روش غیر منطقی توسعه و پیشبرد عدالت و برابری است، نه کنار گذاشتن جهان شمولی و تجارت آزاد جهانی.

دبیر کل سازمان ملل خاطر نشان کرد، پیشنهاد یک کمربند- یک جاده به طور موثر به تحقق اهداف توسعه پایدار سال 2030 سازمان ملل کمک می کند و هر دو از روش موثر برای حل مسایل جهانی به شمار می رود.

وی اظهار داشت، ارگان های سازمان ملل به طور فعال در پروژه های کمربند و جاده شرکت می کنند. حل مسایل جهانی به طرح جهانی نیاز دارد. به این ترتیب، ما به جهانی شدن نیاز داریم و به طرح حل پایدار بر چند جانبه بودن در حل مسایل جهانی نیاز داریم. چین همواره از توسعه چند جانبه بودن پشتیبانی کرده و پیشنهاد یک کمربند- یک جاده نیز اجرای به تعهد خود است.

اکنون پیشنهاد یک کمربند- یک جاده بیش از 100 کشور و سازمان بین المللی را به خود جلب کرده است و چین نیز با بیش از 40 کشور توافق نامه همکاری پیرامون ساخت مشترک این طرح را به امضا رسانده است. این امیدواری وجود دارد که چین در مجمع عالی همکاری بین المللی یک کمربند- یک جاده، با 20 کشور و بیش از 20 سازمان بین المللی سند همکاری امضا کند.

اخبار مرتبط
پیام شما
تازه ترین برنامه ها
ببینید بشنوید