CRI Online
 

زنگ یان شنگ

GMT+08:00 || 2013-12-09 21:25:38        cri

آقای زنگ در سال 1935 میلادی در شهر شانگهای واقع در شرق چین به دنیا آمد. وی از ایران شناسان واستادان برجسته زبان و ادبیات فارسی در چین است که آثار گوناگونی درباره پیشینه زبان و ادب فارسی در چین، روابط فرهنگی و تاریخی ایران و چین، ترجمه آثار فارسی به زبان چینی و تهیه و تدوین کتاب های درسی برای فارسی آموزان چینی پدید آورده است. در اینجا برای آگاهی خوانندگان، پاره ای از آثار ایشان ��ا معرفی می کنیم.

- مجموعه کتاب های درسی برای دانشجویان دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد بخش فارسی دانشگاه پکن

- تدوین لغت نامه چینی به فارسی

- تدوین فرهنگ بزرگ فارسی به چینی

- تالیف کتاب مکالمه زبان فارسی

- نگارش مقاله زبان فارسی، دایره المعارف چین سال 1988

- نگارش مقاله فردوسی و اوستا

- نگارش مقاله منشای زبان فارسی و تکامل آن

- شناخت حافظ از دیدگاه یک فرد چینی، سال 1992

اخبار مرتبط
پیام شما
تازه ترین برنامه ها
ببینید بشنوید