CRI Online
 

مرکز ایران شناسی در دانشگاه یون نان

GMT+08:00 || 2013-12-09 16:13:46        cri

مرکز ایران شناسی دانشگاه یون نان سومین مرکز ایران شناسی در چین است که پس از دانشگاه پکن و دانشگاه مطالعات زبان های خارجی شانگهای تاسیس شد. موضوعات پژوهش های این مرکز بسیار گسترده است. تاریخ روابط چین و ایران، تاریخ و فرهنگ ایران، گروه شیعه دین اسلام، اقتصاد ایران، همکاری انرژی و امنیتی بین چین و ایران و زنان اسلامی از جمله موضوعات پژوهشی در این مرکز است.

هم اکنون تعداد 8 پژوهشگر در مرکز ایرانشناسی دانشگاه یون نان فعالیت می کنند.

این مرکز از زمان تاسیس تاکنون فعالیت های بسیار انجام داده است. برای نمونه، در سال 2007 با همکاری سفارت ایران در چین، نخستین نشست بین المللی ایران شناسی را برگزار و در سال 2008 کتاب ایران شناسی در چین را به چاپ رسانده است. همچنین در سال 2011 با همکاری با دانشگاه مصطفی خمینی ایران نشست بین المللی گفت و گوی تمدن ها را ترتیب داده است.

اخبار مرتبط
پیام شما
تازه ترین برنامه ها
ببینید بشنوید