CRI Online
 

وانگ ایی دن

GMT+08:00 || 2013-12-08 19:49:25        cri

خانم وایی یی دان از خیام شناس چینی است. وی سال 1998 میلادی در دانشگاه تهران دکترای زبان و ادبیات فارسی را کسب کرد و نیز اولین کسی در چین است که در ایران دکترای زبان و ادبیات فارسی را به خود اختصاص داد.

اخبار مرتبط
پیام شما
تازه ترین برنامه ها
ببینید بشنوید