CRI Online
 

نماز قبل از شام

GMT+08:00 || 2013-07-24 15:47:06        cri

مسلمانان لانجو، به ویژه در ماه رمضان،‌آداب و رسوم مذهبی خود را به شکلی تمام و کمال برگزار می کنند. نماز به جماعت برگزار می شود. زنان و مردان در هر حالی سعی دارند تا خود را به نماز حماعت رسانند. تعداد بسیاری مسجد در این شهر هست که تقاضاهای مذهبی مسلمانان را براورده کرده و پاسخگوی آنهاست.

در ماه رمضان بیشتر روزها در مسجد مراسم دعا و افطار بر گزار می شود. زندگی مسالمت آمیز و در عین حال حفظ شده فرهنگ چینی و فرهنگ وارداتی اسلامی به این کشور، نکته جالب توجهی است. هر دو فرهنگ متفاوت با احترام به عقاید و باورهای مذهبی یکدیگر،‌به حیات خود ادامه می دهند.

مردان دارند نماز می خوانند

زنان در اطاق دیگر


1 2 3 4
اخبار مرتبط
پیام شما
تازه ترین برنامه ها
ببینید بشنوید