CRI Online
 

شی آن

GMT+08:00 || 2010-10-26 18:32:23        cri

شی آن، مرکز استان «شان شی»، در منطقه مرکزی چین قرار دارد. شی آن، یک شهر باستانی است که از قرن های گذشته وجود داشته و مرکز حکومت امپراطوری ها و سلسله های مختلف چین بوده است. شی آن، زمین حاصلخیز و آب شیرین را از رودخانه زرد دارد. در عصر چادر نشینی و از زمان های بسیار قدیم، مردم در این شهر زندگی می کردند و از زمین های حاصلخیز بارور، آب شیرین برخوردار بودند.

شی آن به عنوان یکی از پایتخت های باستانی چین، بیش از ده قرن مرکز حکومت 12 سلسله سلطنتی چین بوده است.

امروز تاریخ و فرهنگ شهر شی آن از طریق موزه ها و آثار باستانی واقع در آن، از قبیل آرامگاه نخستین امپراتور سلسله چین، به نمایش گذاشته می شود. مناطق حاشیه ای این شهر مملو از آرامگاه های امپراطوران، ملکه ها، اشراف زادگان، مقامات ارشد و دانشمندان چینی است. این آرامگاه ها، نشان دهندۀ تمدن کهن این منطقه در ده ها هزار سال پیش را نشان می دهد. شهر شی آن از شهرهای تاریخی و بسیار کهن چین است و تاریخ دیرینه دارد. در سرتاسر خاک چین، هیچ شهر و یا منطقه ای را نمی توان از نظر قدمت و سابقه فرهنگی، هم تراز شی آن یافت.


1 2 3
اخبار مرتبط
پیام شما
تازه ترین برنامه ها
ببینید بشنوید