CRI Online
 

سال جدید از نوع چینی

GMT+08:00 || 2010-02-21 19:11:37        cri

چینی ها دارای تقویم منحصر به فردی هستند كه بسیار دقیق است. آنان برای سنجش زمان، از حركت خورشید و ماه و ستارگان بهره می گیرند. در این تقویم ویژه، روز اول سال جدید در واقع به هنگام دومین ظهور ماه نو پس از «انقلاب زمستانی » در نظر گرفته می شود.

دو نقطه از مدار زمین به دور خورشید را انقلابین یا انقلاب تابستانی و انقلاب زمستانی می نامند و در این دو نقطه، زاویه میل خورشید به حداكثر شمالی و جنوبی خود می رسد؛ به طوری كه در انقلاب زمستانی خورشید بر فراز مدار رأس الجدی قرار می گیرد و در این زمان طول روزهای نیمكره شمالی زمین به حداقل رسیده و بر تعداد ساعات تاریكی شب افزوده می شود.

چینی ها با سنجش دقیق انقلاب زمستانی ، زمان تحویل سال نو را محاسبه می كنند و امسال نیز چهاردهمین روز ماه فوریه زمان ورود به سال 4708 چینی اعلام شده است.

برخلاف سال های كبیسه خورشیدی و میلادی كه در آنها یك روز به ماه های اسفند و فوریه اضافه می شود، چینی ها در سال كبیسه خود دارای یك «ماه كامل » اضافی هستند. این ماه اضافی در سال كبیسه پس از گذشتن چهار ماه اول سال فرا می رسد. به طور مثال سال 2001 میلادی مصادف با سال كبیسه چینی ها بوده كه ماه اضافی آن سال در 23 ماه مه 2001 آغاز شد.

سال چینی ها با یك چرخه 12 ساله بر نام 12 جانور منطبق می شود و همانطور كه ما نیز در ایران با آن آشنا هستیم ، هر سال به نام یك جانور نامگذاری می شود. این تقویم دوازدهگانه، توالی اسامی 12 حیوان را شامل می‌شود كه یك دور كامل آن در زبان تركمنی «موچه» نام دارد . ترتیب اسامی حیوانات در تقویم چینی به قرار زیر است:

موش، گاو، ببر، خرگوش، اژدها، مار، اسب، بز، میمون، خروس، سگ و خوك

به طور مثال امسال سال ببر است و سه سال گذشته به ترتیب سال گاو ، موش و خوک بوده است. این جانوران در واقع 12 سمبل ویژه هستند.

نام سالهای دوازده گانه حیوانی در ایران با تفاوتهایی با تقویم چینی-اویغوری به ترتیب عبارتند از: موش، گاو، پلنگ، خرگوش، ماهی، مار، اسب، گوسفند، میمون، مرغ، سگ و گراز(خوک).

این ترتیب، عیناً در میان ترکمن ها نیز رواج دارد.

زردپوستان و نیز ایرانیانی كه به پیروی از مغولان بدین گاه شماری عنایت داشتند ویژگی هر یك از سالهایی را كه با این حیوانات قرین می شد كمابیش به تأثر از مغولان، همانندِ خوی و سرشت این حیوانات می دانستند و چنین است كه هنوز هم نزد عامه چنین برداشتی رواج دارد. در نزد چینی ها، تأثیر این دوازده حیوان بر سرنوشت زمین و انسان به افسانه‌ئی باز می گردد كه طی آن بودا در آغاز سال نو همه حیوانات را دعوت كرد و از میان آنان، تنها دوازده حیوان مذكور و به روایت زرد پوستان موش، گاو، ببر، گربه( به باور ویتنامی ها)، اژدها، مار، اسب، بز، میمون، خروس، سگ و خوك دعوت بودا را پذیرفتند و بودا مقدر كرد كه سرنوشت جهان به دست این دوازده حیوان كه یكی پس از دیگر در هر سال پدیدار می شوند باشد.

چنین است كه در تقویم های سالیانه نجومی ایرانی سالهای شمسی به نام یكی از حیوانات دوازده گانه نامیده می شود.

گاه شماری حیوانی ایرانی در بسیاری از نمود های خود توجه به گاه شمار چینی-ایغوری داشته و جزئیات این گاه شماری را می توان از تاریخ هایی كه در آثار پیشینیان ثبت شده است به دست آورد.این گاه شماری از تركیب برخی از اصول گاه شماری جلالی، هجری قمری و دوازده حیوان چینی-ایغوری شكل گرفته و در طول هفت قرنی كه از یورش مغولها به ایران می گذرد تا 1304 هجری شمسی رایج بوده اما همیشه به یك شكل نبوده و تغییراتی در آن پدید آمده است.

آغاز این گاه شماری، روز پنج شنبه 15ژوئیه622 میلادی و نخستین سال قمری كه پیامبر اسلام از مكه به مدینه هجرت نمود می باشد و مستقیما از گاه شماری هجری قمری گرفته شده است. در آغاز این گاه شماری، ماه های قمری اقترانی، كه با رویت هلال ماه آغاز می شد، به شكلی كه در گاه شماری هجری قمری كاربرد داشت باقی ماند تا مورد تأیید مسلمانان نیز قرار گیرد. بدین سان، به همان ترتیبی كه در گاه شماری قمری عمل می كردند، طول ماههای قمری را در زیج ها و تقویم های سالیانه سی روزه و بیست و نه روزه محاسبه می كردند و در این زمینه نخستین روز سال در امور دینی و شرعی نخستین روز ماه محرم و در امور مالیاتی و رسمی نوروز جلالی بود و تاریخ مطابق با آن را با گاه شماری قمری و گاه با تاریخ ماههای گاه شماری جلالی و برجهای دوازده گانه سال كه در دوره های بعد رواج بیشتری یافت مشخص می نمودند و بدین سان طول متوسط سال برای كارهای رسمی و مالیاتی برابر طول متوسط سال حقیقی شمسی بود.با این همه هدف دست اندر كاران تأسیس گاه شماری غازانی كه مبدأ آن از 701 هجری قمری و 224 جلالی آغاز شد هرگز در عمل رعایت نشد و نوروز جلالی را در نظر داشتند.

در دوره صفویه كه گاه شماری دوازده حیوانی با ماههای قمری رواج داشت ماههای شمسی را نیز در تقویم های سالیانه ثبت می كردند و پیش از آنكه ماههای شمسی با نام برج های دوازده گانه در سال1329 هجری قمری پذیرفته شود در تقویم های سالیانه ثبت می شد.

بدان سان كه گفته شد سالهای قمری را در دوره مغول و نیز صفویان كه خود ترك بودند با نام حیواناتی كه به سالهای همزمان چینی-اویغوری اطلاق می شد نامگذاری می كردند و از آنجا كه كمابیش هر سی و سه سال شمسی-قمری چینی-اویغوری برابر سی و چهار سال قمری است یك سال قمری بی نام می ماند و بنابراین در هر دوره سی و سه یا سی و چهار ساله شمسی-قمری چینی-اویغوری یك سال قمری در نامگذاری حذف می شد و با آن كه این حذف در هر سی و سه یا سی و چهر سال لازم بود اما در عمل به صورت منظم اجرا نمی شد. مثلا در گزارش اسكندر منشی وقایع نگار دوره صفویه در برخی موارد نام یك حیوان به دو سال متوالی داده شده است.

تعیین نام سال ها

ترکان اویغوری برای هر سال نام حیوانی را نهاده بودند که ایرانی ها نیز به تدریج از آنها استفاده کردند.

این اسامی عبارتند از :

موش و بقر و پلنگ و خرگوش شمار زین چهار چو بگذری نهنگ آید و مار

آنگاه به اسب و گوسفند است حساب میمون و مرغ و سگ و خوک آخر کار

برای تشخیص اینکه هر سال با کدام یک از این نامها مطابقت دارد از سال خورشیدی عدد 6 را کم می کنیم حاصل را بر عدد 12 تقسیم کرده ، عدد باقیمانده را در نظر می گیریم. از شماره یک یعنی از موش شروع به شمردن کنید، نام هر حیوانی با عدد باقیمانده مطابقت کرد سال همان حیوان است .

1389سال ببر ----> 3 12=115+/1383 ----> 1389-6=1383

ملل گوناگون، عقاید و باورهای متفاوتی درباره پیدایش سال شمار موچه و حیوانات آن دارند كه تحلیل و بررسی آنها ما را به زوایای جدیدی از شناخت این شیوه گاهشماری رهنمون خواهد بود.

ایرانیان بر این باورند كه حیوانات دوازده‌گانه این دوره، متصدیان حمل زمین‌اند و بصورت ضمنی بر این نكته اشاره دارند كه این وظیفه از بدو خلفت بر عهده آنها موكول بوده است. این باور ایرانی از عقاید دیرینه‌ای نشأت گرفته است كه زمین را بصورت سطح صافی تصور می‌كرده‌اند كه بر روی حیوانات مختلف (لاك‌پشت، گاو، ماهی و ...) قرار دارد.

نمود این باور قدما را در توجیه علّت زمین‌لرزه می‌توان مشاهده كرد. ایرانیان بر این عقیده بوده‌اند كه زمین بر روی شاخ گاوی قرار دارد. هرگاه گاو برای رفع خستگی زمین را از شاخی به شاخ دیگرش منتقل می‌كرد، زلزله‌ای به وقوع می‌پیوست؛ و یا عقیده مردم ژاپن كه «از قدیم باور داشته‌اند ماهی بزرگ «نامازو» كه زمین بر پشت اوست، با تكان دادن دمش زمین‌لرزه بار می‌آورد.»

عقیده چینی‌ها و ژاپنی‌ها در مورد نحوه پیدایش سالشمار حیوانی. مشابه است. زیرا این تقویم در روزگار باستان از چین به ژاپن رفته است. دكتر هاشم رجب‌زاده در این باره می‌نویسد:

«بنابر افسانه‌ها[ی ژاپنی] چون خدایان 12 حیوان داوطلب خواستند تا از سوی آنها جهان آدمیزادگان را زیر نظر بگیرند، موش پیش از همه جانوران نزد خدایان رفت و آمادگی خود را نشان داد ...». در باور مردمان خاور دور، حیوانات این دوره ناظران جهان آدمیان‌اند.

تركمنها روایت پند‌آمیزی در مورد پیدایش سالشمار حیوانی دارند. روزی تمامی حیوانات به پیشواز سال جدید می‌روند. شتر كه به قد و بالای خود مغرور شده بود گفت: «حتماً پیش از همه سال جدید را خواهم دید.» امّا موش كوچك با زرنگی تمام روی سر شتر جهیده و پیش از همه، سال جدید را می بیند. شتر كه مات و مبهوت مانده بود، از تمامی دوازده حیوان دوره كه موفق به مشاهده سال جدید شده بودند عقب می‌ماند وبدین ترتیب غرور شتر باعث می شود كه جایی در دوره موچه نداشته باشد. این روایت به مدد مایه اخلاقی و پندآمیز آن كه نهی از غرور است، در میان تركمنها نسل به نسل نقل شده و بصورت ضرب المثل درآمده است: «دویه بوینونا بویسانیپ ییلدان كور قالیپدیر!» یعنی (شتر به علّت مباهات به گردنش از مشاهده سال جدید محروم مانده است.)

بردی‌نظر خدای‌نظرف، شاعر خوش‌قریحه و نامدار تركمن بر پایه این روایت شعری زیبا سروده است:

حیوان‌لار ایچینده كیم بولسا اولی یعنی : گفتند هر كس در میان حیوانات بزرگترباشد

ییل باشی بولمالی دییلیپدیر ولی یعنی : باید «ییل‌باشی» (سال اوّل) شود

باردیغین بیلدیریپ سیغیر مولاپدیر یعنی : گاو برای ابراز وجود «ما ما» كرد

یونه ایام اونونگ شاخینا چیقان یعنی : اما موش كه فرز و چالاك بر شاخ او

سیچان سیپینجیراپ مورتون تاولاپدیر یعنی : پریده بود، سبیلش را تاب می داد

ایل ایچینده گزیپ یورن گوررونگ بو یعنی : این روایتی است كه در میان مردم نقل می‌شود

بیله‌موق بو واقا هاچان بولوپدیر؟ یعنی : نمی‌دانم این واقعه كی اتفاق افتاده؟

یونه غرض حیله بیلن آل بیلن یعنی : ولی به هر حال با مكر و حیله

ییل باشی یسرجه سیچان بولوپدیر. یعنی : موش بدتركیب «ییل باشی» شده است.

تركمنها سال موش را كه اولین سال هر دوره می‌باشد «ییل باشی» می‌نامند كه به معنای سال آغازین یا مبدأ است، در روایت منظوم فوق «گاو» پس از «موش» سال جدید را مشاهده كرده و لذا مقام دوّم را در دوره سالشمارحیوانی احراز می‌نماید.

امروزه در میان ایرانیان كاربرد تقویم دواده‌گانه حیوانی، از موارد محدودی همچون تحقیق در متون قدیمی، استفاده در سالنامه‌ها و برخی موارد تفنن‌آمیز دیگر فراتر نمی‌رود؛ اما نگاهی به متون و منابع تاریخی، موید این نظر است كه در گذشته‌ای نه چندان دور این شیوه گاهشماری در سطح وسیعی مورد استفاده عرفی و رسمی قرار می‌گرفته است.

برخلاف ایرانیان سالشمار موچه در میان تركمنها پس از گذر قرنها و هزاره‌ها هنوز یكی از بهترین وسایل تعیین سن و بخاطر‌سپاری تاریخ وقایع به شمار می رود. هر چند در زیر چرخهای كوبنده زندگی ماشینی و هجوم فرهنگهای دیگر، این تقویم باستانی نیز همچون دیگر یادگارهای هزاران ساله نیاكان ما در حال نزع است.

برخی از خصوصیات متولدین در سالهای مختلف گاهشمار حیوانی به قرار زیر است:

 1. موش  

عاشق سر و صدا . شوخ و بامزه . تو دار و بی اعتماد . مهربان و خوشرو .با سلیقه و دقیق . در ظاهر آرام ولی در باطن نا آرام . مهاجم و اهل انفجار . اجتماعی و اهل دسته بندی . اهل وراجی و غیبت کردن . در تنهایی دق می کند . اهل عتیقه و تجارت و صرافی . خوش شانس و فرصت طلب . اهل استعمار و تجاوز گر . محتکر و مال جمع کن . اهل قمار و پر خوری و خوش گذرانی . نگران آینده . انبارش از آذوقه پر است . عاشق خرید اجناس بنجل .خیالباف و الکی خوش . گاهی پست می شود . اهل انتقاد و تخریب و نابودی است . واقعا راست می گوید . برای کسب هدفش بد پیله می باشد . از استفاده مال مردم لذت می برد . پولهایش را به فنا می دهد . همیشه بی نیاز و خودکفاست . اگر عاشق کسی بشود همه چیزش را به پای او می ریزد . چیزی قرض بدهد محال است آنرا فراموش کند . گاهی انگل و تنبل می شود . کار فکری را از کار جسمانی بیشتر دوست دارد . خیلی احساساتی است . او در کودکی شاد و در جوانی نگران و در پیری راحت است . او ستایش کردن را خوب می داند . اهل مسابقه و رقابت است .خوش قلب و با سخاوت است . او زرنگ و فریبنده است . عاشق معما و مساله و کامپیوتر است . باهوش و ذکاوت و زیرک و کاردان است . او بسیار جذاب و دوست داشتنی است . وبلاخره اگر روزی با او معاشر شوید ویا با او زندگی نمایید ملاحظه می فرمایید که یکدفعه مثل ترقه منفجر می شود و به شما حمله و هجوم مینماید و حتی شما را در داخل اتاق زندانی کرده و یک قفل بزرگ بدر اتاق می زند و به مسافرت می رود . !

  2. گاو

در ظاهر آرام و در باطن خروشان . با اسلوب و روش . آرام و صبور . او عاشق خانه و خانواده است . قدرتمند و مادیگرا و زحمتکش و پر کار . خونسرد و سنت پرست و غیر قابل تغییر . اما قیافه اش دایم در حال تغییر است . اصلا به خودش نمی رسد . گاهی تندخو و وحشی می شود و دیگر گذشت ندارد . عاشق ریاست و فرماندهی و قدرت . گاهی مظلوم و گوشه گیر می شود . واقعا خوش قلب و مهربان . عاشق مادیات و مال و منال . قادر است رنج و عذاب را بمدت طولانی در خود تحمل کند . اگر رییس بشود خودش بیشتر از زیر دستانش کار می کند . اصلا احساساتی و رمانتیک نیست . او بسیار خلاق است . او اعتماد قلبی دیگران را به خود جلب می کند . اهل تفکر و درونگراست . از قوی ترین وطن پرستان است . هدفش را تا بی نهایت دنبال می کند . در مواقع لزوم رهبری و ریاست و سخنرانی را خودش بعهده می گیرد . مخالف مد و نو گراییست . وقتی عصبانی می شود باید از جلویش فرار کرد . اغلب چشم آنها ضعیف است . پر کار با خیر و برکت برای خانه و خانواده اش می باشد . هر چه کار کند خسته نمی شود . مستعد کشاورزیست . زنان گاو کدبانویی لایق و آشپز ماهر و خانه داری عالی هستند . گاهی کله شق و لجباز می شود . از جان گذشته و فداکار خانواده خودش می باشد . رییس بی چون و چرای خانواده خود است . بسیار به قانون احترام می گذارد . او مخالف وقت گذرانی در روابط جنسی است . بیزار در مورد عشق بازی است . در ازدواج بسیار وفادار است . عاشق مالکیت در مورد همسر و خانه و اموال خود می باشد . بزرگترین وکیل مدافع اقوامش می باشد و بلاخره او بزرگترین رهبر و ناجی ملت کشور خود می باشد .

  3. ببر

عجول و بی پروا . خوش گذران و سخاوت مند . یاغی و معشوق خطرناک . دارای چشمان مغناطیسی و گیرا . لجوج و نا آرام . ماجراجو و سرسخت . جذاب و چشمگیر . شهوتران . عاشق رهبری . مورد احترام مردم . مخالف قدرتهای مستقر . عاشق هدفهای بزرگ و خطرناک . واقعا مقدس و با ایمان و پرهیزکار . طالب اطاعت از مردم . پوچ گرا و اهل بطالت و خوش گذرانی . اهل ریخت و پاش و ولخرجی و عیش و نوش . محافظ شدید خانه و اموال و پول وزندگی . مرد عمل و پیش آهنگ و اهل حمله و هجوم . عاشق پیشه و اهل شهوات ناگهانی . پر رو و گستاخ و بی رحم . واقعا درنده خو و ستیزه جوست . شتابکار و عجول . بی گدار به آب زن . عاشق فرماندهی و ریاست و رهبریست ولی استعداد این کار را ندارد . گاهی ساده لوح و بی فکر و تنها و بی پشتیبان می شود . گاهی اصلا محبوبیت خود را از دست می دهد . قبل از حمله و شروع به کار احتیاج دارد که او را راهنمایی و هدایت و نصیحت کنند . همیشه در حال غرش و طوفان است . مقاومت در مقابل او بسیار دشوار است . عاشق هدفهای خطرناک در زندگی است . در زندگی و جنگ و دعوا هیچگونه احساس مسولیت و خسارت نمی کند . شخصیت جاذب او باعث می شود تا اطرافیان از او اطاعت کنند . در مقابل دشمن حتی پستی می کند . با وجودی که خودخواه است اما مراعات همه چیز را می کند . بسیار بخشنده و با سخاوت است . از آرامش نفرت دارد . با وجودی که دشمن شدید دزدان است است ولی یکدفعه ممکن است رهبر گانگستر ها شود . و بالاخره آنها زندگی را یک خطر و یک قمار و یک ریسک می دانند .

 4. خرگوش

دوست شیرین و دلچسب . عاشق زندگی خوب و آرام . علاقمند به خوب زیستن . واقعا شاد و خوش گذران . با هوش و حساس ولی بسیار سطحی . خوش خوراک و مرفه . شیک پوش و آراسته . بسیار نرم و لطیف . ظریف و صلحجو . بآ سانی به گریه می افتد . همیشه خوشحال و راضی و خندان است . فوق العاده مهربان و اهل کمک کردن به دیگران است . عاشق جمع دوستان و زندگی راحت و خوشگذرانی است . خیلی خسیس و اقتصادی است . همیشه حواسش جمع است . هرگز سرش کلاه نمی رود ولی براحتی قادر است در معامله سر طرف را کلاه بگذارد . از شکست فوقالعاده بیزار است و ممکن است در اثر شکست خوردن خودکشی نماید . روی وفاداری او نباید حساب کرد . اگر همسرش بمیرد فوری ازدواج می کند . عاشق عینک است . سکس برای او در درجه اول اهمیت قرار دارد . زیرک و تیز هوش و حسابگر است . با سلیقه و نقشه کش و دقیق است . جوانب هر کاری را ذاتا می سنجد . با استعداد و جاه طلب است . ملاحظه کار و با احتیاط و ظریف کار است . گاهی گوشه گیر و غمگین می شود ولی تمام جریانات را در ذهن خود دنبال می کند تا لحظه طلایی برسد . با وجودی که نرم و ظریف است ممکن است یکدفعه خشمگین و درنده خو شود . گربه صفت از همه چیز و همه جا بو می برد . برای رسیدن به یک هدف مدتها در کمین می نشیند . تون صدایش بد است . بسیار سرگرم کننده است . بسیار احساساتی می باشد . برای شروع هر کار جوانب را خوب برسی می کند . او عاشق پذیرایی است . او همیشه کارهایش را در خفا انجام می دهد . و بلاخره او از تمام کارها و مشکلات برنده از آب در می آید .

 5. نهنگ ( اژدها)

پاک و مخالف پستی و دو رویی است . بسیار قوی و پشت کار دار است . اکثرا مجرد است . ساده و معصوم و بی گناه است . بسیار خوش شانس می باشد . هیچ چیز برایش غیر ممکن نیست زیرا غیر ممکن را ممکن می سازد . هر چه در زندگی بخواهد براحتی بدست می آورد . زود گول می خورد و در سیاست بسیار ضعیف است . بدانید او دل به هر چیزی ببندد بلاخره آنرا بدست می آورد . در کارهایش بسیار بد پیله است . هر کاری را تا ابد تعقیب می نماید تا موفق شود . او عاشق آتش بازی است . گاهی سر صحبت را بدست می گیرد و سخنران مطلق می شود . حرفهایش واقعا موثر است . گاهی ندانم کاری و سهل انگاری می کند . خیلی بد اخلاق و تند خو و جاه طلب است . یک شخصیت با شکوه و کمال گرا و با ادب و بزرگ است . در تمام عمر بسیا قوی و نیرومند و سالم است . همیشه بهترین را می خواهد . تندرستی و سلامت او از تمام علایم دیگر بیشتر است . او بسیار بخشنده و و محبوب القلوب و دوست داشتنی است . از ابتدا پایان هر کاری را می بیند . هرگز نا امید نمی شود . بسیار قوی و محکم و با اراده و استوار است . مشکل دل به کسی می بندد و هرگز عاشق نمی شود از این رو خیلی دیر ازدواج می کند . گاهی در گوشه ای خوش گذرانی و شهوترانی می کند . زبانش قبل از تفکر بکار می افتد . خیلی بد دهان است . او بسیار شاداب و خنده رو است . از زندگی اش واقعا لذت می برد . واقعا مثل ستاره در جمع می درخشد . ورزشکار بوده و خیلی پر حرفی می نماید . و بلاخره او همیشه از کارها موفق بیرون می آید .

 6. مار

زیبا و عاقل و متین و خودنما . با اراده و اصیل و با تربیت . جذاب و چشمگیر و خوش قلب . دقیق و زیرک و شوخ . خوش لباس و خوش شانس و شیک پوش . دور اندیش و خسیس و حسابگر . او آرام و صبور است ولی اگر تحریک شود سریع عمل می کند . کمک رسان خوب . بازنده پلید و انتقام جوی پست . اگر پول یا چیزی صرف کسی کند اصلا صاحب او می شود . وقت بیهوده تلف نمی کند . بی وفا نسبت به خانواده و عاشق بیرون از خانه . دارای حس ششم قوی وپشتکار زیاد است . عاشق تملک و پول و ثروت است . برای یافتن هدف خود تمام موانع را زیر پا می گذارد . در کار دیگران دخالت می کند . مثل مار بدور فرد مورد علاقه اش می پیچد تا او را بدست آورد . اهل ازدواج های متعدد است . او بسیار تنبل و بدون خطر و حسود است . اگر حس کند کسی مظلوم و بی دفاع است واقعا به او کمک می کند . شیک پوش وآرام و صلح جو و غیر عصبانی . او بسیار هوس باز و بد پیله است . هر چه پولدارتر شود خسیس تر می شود . کمتر اشتباه می کند و همیشه قدم صحیح بر می دارد . تا کاری را تمام نکند آرام نمی نشیند . خیلی راحت می تواند پولدار شود . جان بکسی می دهد ولی پول نمی دهد . تحمل کنجکاوی مردم را در مورد خودش ندارد . اندکی چشم چران و بلهوس است . او بچه های زیادی دارد . او نجیب زاده و خوش قلب است . بسیار نرم و لطیف و زیرک و رمانتیک است . او عاشق پیشه است و برای رسیدن به عشقش زمین و آسمان را بهم می دوزد و سرانجام موفق می شود . او دانشمند و عاقل و فیلسوف و اهل کمال و ادب است . اگر در عشق بازی و رفاقت رفت نگران نباشید زیرا دوباره خودش بر می گردد .

 7. اسب

انسان واقعا خوب و جذاب وخوش لباس وشیک پوش است . غیر از امور عشقی اصلات اهل کلک و دروغ نیست . عاشق سکس و جاذبه جنسی و هوسبازیست . علاقه مند به ورزش و تفریح و سینما و گردش است . خیلی عجول و شتابگر و اهل رقابت و مسابقه است . عاشق استقلال و خود مرکز بینی است . غیر حسود نسبت به همسر خود است .بیشتر زرنگ است تا باهوش . برای نیل به هدف همه را زیر پای خود له می کند . امروز خشن و فردا آرام است . زیبا و دوست داشتنی و دارای آغوش گرم است . واقعا در شناخت و خواندن افکار دیگران استاد است . ممتنفر از تنهایی است و عاشق مکانهای عمومی است . از او تعریف کنید ولی نسبت به او بی اعتنا باشید تا رام شود و سواری خوب بدهد زیرا اصلا خشونت و حرف ملایم و نصیحت سرش نمی شود و شما را دیوانه می کند . بسیار خود خواه و بی توجه نسبت به مشکلات مردم است . واقعا خدمت گذارش را دوست دارد و او را ستایش می کند . بسیار شوخ و شیرین زبان ولی شهوترانست . او خوب می داند چه باید بکند از این رو وقت را بیهوده تلف نمی کند . اگر بخواهد عالی می تواند پول بدست بیاورد . او بسیار عالی راه تعریف کردن از مردم را می داند . او در موقع حرف زدن عصاره سخن را بصورت مختصر و مفید و گویا مثل کامپیوتر بیان می کند . او دوست دارد مطالب را یاد بگیرد و به صورت استادانه باز گو کند و پز بدهد . او هرگز آرام و صلح جو و صبور نیست و مثل ترقه می باشد . یکدفه خانواده و کاشانه خود را ترک کرده و می رود ولی بر می گردد . اقتصاد دان خوب وسیاستمداریست قوی . گاهی کودک صفت می شود . حیف هرگز نصیحت پذیر نیست . و بلاخره در رابطه با جنس مخالف بسیار ضعیف بوده و بخاطر آن از همه چیزش می گذرد .

8. بز

بسیار طناز و عشوه گر و خودنما و خوشگذران است . شیک پوش و جذاب وهنرمند و دلرباست . خیلی با شخصیت بوده ولی بد بین و نگران است . همیشه خیال می کند که سفره همسایه رنگین تر است . او واقعا معتقد به دین و مذهب و ایمان است . وقت نشناس و بی خیال . واقعا عاشق مالکیت و پول و زندگی لوکس می باشد . بی اعتنا به ریاست و فرماندهی است . همیشه دنباله رو می باشد . فروشنده و کاسب بدی است . عشق و محبت از آن شعله می کشد . قدر دان از نگهداری کننده خود می باشد . خجول و ظریف بوده و عاشق نصیحت و راهنمایی دیگرانست . خود را با هر نوع کار و زندگی و سیاست تطبیق می دهد . فقرا را شریک زندگی خود می داند . کمی بلهوس و اهل کیف است . بسیار خوش قلب و مهربان و ظریف و خلاق است . از ثروت و دارایی اطرافیان لذت می برد . او عاشق یک همسر پولدار و زندگی لوکس و آرام است . او آمادگی زیادی برای معتاد شدن را دارد . در صورتی که محبت ببیند واقعا فداکاری می کند . بی موقع یکدفعه سوال می کند و طرف را غافلگیر می کند . اگر به شخصیت او لطمه بخورد طوفان بپا می کند و طرف را خرد می نماید . مثل زنبور بی عسل است . او فقط برای لذت بردن و خوشگذرانی و خوب زیستن و زندگی لوکس و شیرین خلق شده است . براحتی قادر است خود را در دل همه جا کرده و همه را مفتون خود سازد . او عاشق علوم ماوراالطبیعه است .او دوست دارد که حوزه زندگی و مالکیت خود را روز به روز وسیعتر نماید . او کمتر سازنده است و بیشتر دنباله رو می باشد . او در تمام زمینه های هنری جهان استعداد فراوانی از خود نشان می دهد . و بلاخره احترام او را داشته باشید و به شخصیت او لطمه نزنید آنگاه می بینید که چقدر انسانیت و فداکاری و مهربانی و محبت از خود نشان می دهد .

9. میمون

شوخ طبع و شیطان و با نمک . با هوش و دارای حافظه عجیب و قوی . جذاب و دلربا و سکسی . دلیر و شجاع و نترس و بسیار با شهامت . پر حرف و وقت گذران و اهل بطالت . جاه طلب و سیاستمدار بزرگ . بهترین فرد دانا و وارد بهر کاری برای مشورت کردن است .بعلت پاکی همیشه کم پول است . با وجدان و شریف ترین فرد و بهترین قاضی . مطلع از همه چیز دنیا . خیلی بد شانس . همیشه گرفتار مالی و عشقی است . سرشار از سکس و شهوت و عاطفه و محبت است . خوشمزه و سرگرم کننده و رفیق باز است . همیشه حق را به حق دار می دهد . لوطی و جوانمرد و با گذشت . بد شانس از نظر عاطفی و ازدواج . حیله و هوشش دنیا را سر انگشت می چرخاند . لایق در سیاست و ریاست و تجارت . گاهی برای پیشرفت کارهایش از دروغ استفاده می کند ولی با وجدان است . فقط کارهای بزرگ و عالی را انتخاب می کند . زود عاشق می شود و زود فراموش می کند . حلال بزرگترین و پیچیده ترین مسایل دنیا از هر نظر که باشد . حافظه او در اسامی عالی ولی برای یافتن آدرس ضعیف است . با وفاترین فرد دنیاست . در مقابل اشخاص مطیع خودش واقعا فداکار است . فتنه انگیز و ماجراجوست و هرگز بدام نمی افتد . غیر معمولی است . هرگز استثناء قایل نمی شود . یکدفعه موضوعی را پاک فراموش می کند . اگر از کسی بدی ببیند بلاخره روزی از او انتقام می گیرد . خود را از همه بالاتر می داند و حق هم دارد . دوست دارد همه چیز دنیا را بداند و بخواند و بشنود و ببیند . بسیار روشنفکر و پیش افتاده است . بسیار منطقی و عادل و با انصاف است . هر کسی کاری برایش انجام دهد جان فدایش می کند . بهترین مهمان نواز است . چون نارو دیده است از این رو بسیار بدبین است و به کسی اعتماد نمی کند . در تمام عمر شاداب و بذله گو است . او در عشق بسیار دوست داشتنی بوده و به هر کاری دست بزند موفق می شود . دارای باطن قوی بوده و امین است . وقتی پای شرافت و وجدان بمیان آید او بقدری صداقت و راستگویی و شهامت از خود نشان می دهد که مو بر اندام اطرافیان راست می شود .

10. خروس

صریح الهجه و لاف زن و مغرور . عجیب وفادار به گفتار و عقاید خویش . باید سخت تحت فشار باشد تا وظیفه اش را عمل کند . ملاحظه کار و با احتیاط . قوقولی خان مرتب از خودش تعریف می کند . جنگجو و کم شانس و زود مایوس . اهل افراط و تفریط . دوست دارد معشوقش خود را فدای او کند . عاشق اینست که جلب توجه کرده و مورد توجه همگان قرار گیرد . بزرگترین دهن لق دنیاست . جذاب و شیک پوش و مردم پسند . رویایی و خیالباف . دو بهم زن و فتنه بر انگیز و ماجرا جو . سرگرم کننده و دست و دلباز و ولخرج . عاشق سیر و سفر و سیاحت و مهمان نوازی . شیفته تعریف و تمجید است . جو جو دوست دارد همه را نصیحت کند . بهترین کشاورز است . عشق و استعداد زیادی به امور نظامی و فرماندهی دارد . در پایان هر ماجرایی براحتی از مهلکه فرار می کند . در جمع اطرافیان مثل الماس می درخشد . همیشه ور شکسته و بی پول است و برای ادامه زندگی باید شبانه روز کار کند . آخر دهن لقی او که ناشی از حس خودخواهی اوست سر او را به باد می دهد . یکدفعه با کفش راحتی و لباس خواب وارد مجلس می شود . قادر است حریفان خود را از میدان بدر کند . هر رازی در دل دارد براحتی بر زبان می آورد . عجیب اهل تعریف و مبالغه است . او با فکر و حساب شده سخن می گوید . او بیشتر قول می دهد و کمتر عمل می نماید زیرا وعده های او بسیار سنگین است . او در تخیلاتش خود را بزرگ و قهربان می بیند ولی یک آدم معمولی بیشتر نیست . و بلاخره او دوست دارد در بین جمه بنشیند و مرتب لاف بزند و پز بدهد و سایرین از او تعریف کنند .

11. سگ

بدبین و خود خور و نگران و دلواپس . وفادار و صدیق و درست کار و وضیفه شناس است . بد اخلاق و بد دهن و ضد اجتماعی و گوشه گیر . اصیل و عادل و با انصاف . محتاط و مدد کار . فداکار و دست و دلباز و قابل اعتماد . خجول و کمرو . متواضع و مودب . خادم وظیفه شناس و کارمندی پاک است ولی سرانجام در زیر توطعه زد و بند می کند . انسان مخفی است . بیهوده وقت خود را تلف نمی کند زیرا میداند چه می خواهد و چه باید بکند . اهل دلشوره و نا کامی . همیشه در ازدواج و عشق شکست می خورد و ناکام می شود . راز دار و محتاط و غیر باطل . موثر و مفید . تا حق را به حقدار نرساند آرام نمی گیرد . بلاخره روزی خود را قربانی مظلومان می کند و از این کار لذت می برد . علاقه به پول ندارد ولی اگر بخواهد بهتر از همه می تواند پول در بیاورد . حرف شنو و زود باور . اهل جاه طلبی و خود خواهی و غرور نیست . مخالف هر گونه تشریفات . مظهر عدالت و آزادی است . اهل مسابقه و رقابت و ریاست و فرماندهی نیست . نگهبان و حامی مظلومان و درماندگان . علاقه زیادی به شنیدن از طرف گوینده دارد . اولین کسی است که علم طغیان عدالت خواهی و آزادیخواهی را بر علیه زور گویان باحتراز در می آورد . در گمراهی و مشکلاتت با یک اشاره توجیه می شود . با وفا و صمیمی و قدر دان . مخالف سرمایه داران و مالکان و ثروتمندان . یک دنده و ترشرو و بد زبان . فیلسوف و درونگرا . گوشه گیر و مخالف مقام پرستی . وبلاخره مومن و با ایمان و از خود گذشته و فداکار و قهرمان و آزادیخواه است .

12. خوک

خیلی ساده و مظلوم وبی گناه و معصوم . دلیر و شجاع و بلند همت و بزرگوار . بسیار خود نما و اهل تظاهر و ظاهر سازی . صلح جو و بی دفاع و بی ریا و دلپذیر . در مقابل نقشه و دروغ و کلک بی دفاع و عاجز است . واقعا نازنین و محبوب است . خوش اخلاق و مهربان و اهل کمک . دوست صمیمی و با وفا و خوب . از خود گذشته و فداکار . صدیق و راستگو . فقط برای دفاع از خودش متوسل به دروغ می شود . زود باور و حرف شنو . اهل معاشرت و دوستی و دوست یابی . زود گول و فریب می خورد . دلسوز و کمک رسان . اگر سربسرش بگذارند مثل حیوان درنده خو می شود و طوفان بپا می کند . روشنفکر و احساساتی و کمل گرا . علاقه عجیبی به مطالعه و علم و دانش دارد . مادیگرا و پول پرست و خوش گذران . در دعوا انتقامجوی خطرناک . حرف دیگران را براحتی قبول می کند اما حرفش را باور ندارند . خوش لباس و مال پرست و نفس پرست . گاهی کودن وار در منجلاب مشکلات می ماند تا کسی برسد و او را نجات دهد . اگر بخواهد کاری را انجام بدهد هیچ کس قادر نیست تا مانع و سد او بشود . پشت کار دار و بد پیله . بعد از هر قهر کردن قادر است باز رابطه دوستی را بر قرار سازد . دارای اراده قوی و فولادین . اهل خوش گذرانی و کیف و شهوت رانی . خیلی خوش شانس . پول و مال دارد بی نیاز و خود کفاست . دارای قدرت و پشتکاری مافوق قدرتها . طعمه شهوترانی دیگران می شود . رفیق باز قوی است . دوستانش را تا پایان عمر نگه می دارد . اهل مهمانی و مهمان نوازی است . و بالاخره تمام فکر واندیشه اش سطحی است.

اخبار مرتبط
پیام شما
تازه ترین برنامه ها
ببینید بشنوید