CRI Online
 

ملیت جوان

GMT+08:00 || 2009-05-06 16:02:48        cri
نگاهی اجمالی به وضعیت طب سنتی ملیت جوآن

ملیت جوآن پرجمعیت ترین اقلیت ملی در چین است. پس از سلسله " تان " بتدریج طب سنتی ملیت جوآن با سبک خاص ملیتی و تحت نفوذ طب سنتی ملیت " هان " شکل گرفت. در کتاب های پزشکی دوران سلسله های " تان " و " سون " ( سال های 618 – 1279 میلاد) بعضی نسخه های دارویی رایج در جنوب " سلسله جبال پنجگانه کوهستانی چین " ( در برگیرنده استان های " گوان دونگ " و" گوان شی " ) برای دفع مسمومیت و درمان بخار بد بوی جنگل های منطقه گرمسیری یا منطقه مجاور گرمسیری ، رایج شد. در طبقه بندی کتاب های پزشکی به " نسخه دوای جنوب سلسله جبال پنجگانه کوهستانی چین " اشاره شده است که نشاندهنده جایگاه طب و داروی اقلیت های ملی جنوب چین از جمله طب و داروی ملیت جوآن در علم طب و داروهای کشوری است. دوران سلسله های " مین " و " چینگ " ( سال های1368 –1911 میلادی ) ، مصادف با دوران توسعه طب سنتی ملیت جوآن بود. طب سنتی ملیت جوآن در یادداشت های کتاب " خلاصه داروهای گیاهی به قلم " لی شی جن " و تاریخچه های مکان های مختلف استان " گوان شی " مورد اشاره قرار گرفته است. در این دوران ارگان های آموزشی محلی در زمینه طب و دارو شناسی دایر شد و پزشکان و دارو شناسان زیادی از میان ملیت جوآن پرورش یافتند.

باوجود آنکه یادداشت های کتبی در باره طب سنتی جوآن وجود نداشت ، اما از طریق تدریس استادان و ارتباطات شفاهی از طریق شاگردان و غیره این طب توسعه یافت. از هزاران سال پیش تاکنون تعداد زیادی نسخه های طبی محرمانه و نسخه های پزشکی مؤثر طب و داروهای ملیت جوآن در میان مردم پخش شده است. این برای پیشرفت طب سنتی چین مهم است.

داروهای طب سنتی ملیت جوآن

داروی ملیت جوآن ، داروهای ملیتی در حال توسعه بوده و هنوز سیستم کامل آن شکل نگرفته است و اساسا مخلوطی از داروهای ملیتی و بومی است. مردم ملیت جوآن در منطقه گرمسیری واقع در جنوب " سلسله های جبال پنجگانه کوهستانی چین " سکونت دارند. در این منطقه منابع حیوانی و گیاهی فراوانی وجود دارد. بعلت آنکه مردم ملیت جوآن گوشت حیوانات وحشی از جمله مار، موش و پرنده کوهستانی را مصرف می کنند، داروهای حیوانی نیز مورد استفاده جامع تر است.

خصوصیت دیگر داروهای ملیت جوآن رفع مؤثر مسمومیت و حتی در مقیاس گسترده است. برای نمونه دفع مسمومیت مار و حشرات ، مسمومیت غذایی و یا دارویی ، زهر تیر و غیره. داروی مشهور مار گوان شی ، از داروهای مهم ملیت جوآن بحساب می آید. داروهای ملیت جوآن بر اساس یک حقیقت ساده تولید می شود اینکه هر نوع از مسمومیت ها شیطانی است و حتما داروی مناسبی برایمقابله با آن وجود دارد.

اخبار مرتبط
پیام شما
تازه ترین برنامه ها
ببینید بشنوید