CRI Online
 

درس شصت و چهارم در موزه

GMT+08:00 || 2009-05-12 20:58:08        cri

گفت و گوی دوم

A:有解说员吗?

B:有,每半小时一次。

ت: من یک سوال دیگر دارم. می خواهم بدانم : آیا اخیرا نمایشگاه های جدید دیگری هم باز شده است؟

چ: باشه ، این خیلی ساده است. می توانی بپرسی: 最近还有什么新展览?

ت: 最近还有什么新展览?

چ: 最近 اخیرا ؛ این روزها

ت: 最近

چ: 还 هم ؛ نیز

ت : 还

چ: 有 هست ؛ دارد

ت: 有

چ: 什么 "چه "

ت:什么

چ: 新یعنی جدید ؛ نوین

ت: 新

چ: 展览 نمایش ؛ نمایشگاه

ت: 展览

چ: 最近还有什么新展览?

ت: 最近还有什么新展览? این روزها نمایش های جدید دیگری هم دارید ؟

گفت و گوی سوم

َA:最近还有什么新展览?

B:您可以浏览我们博物馆的网站。

چ: حال باهم گفت و گوهای امروز را دوره می کنیم. 这儿可以拍照吗?

ت: 这儿可以拍照吗?آیا می توانم در این اینجا عکس بگیرم ؟ یا عکسبرداری در اینجا ممنوع است یا نه؟"

چ: 这儿اینجا

ت : 这儿

چ: 可以ممکنه

ت : 可以

چ: 拍照 عکس گرفتن ؛ عکسبرداری

ت : 拍照

چ: 吗 واژه استفهامی معمولا در آخر جمله مورد استفاده قرار می گیرد.

ت: 吗

چ: 这儿可以拍照吗?

ت: 这儿可以拍照吗?آیا می توانم در این اینجا عکس بگیرم ؟

چ: 请不要使用闪光灯

ت : 请不要使用闪光灯"لطفا از فلاش عکاسی استفاده نکید."

چ: 请不要

ت : 请不要 این کار را نکنید

چ: 使用闪光灯

ت: 闪光灯使用از فلاش عکاسی استفاده نکن .


1  2  3  4  
اخبار مرتبط
پیام شما
تازه ترین برنامه ها
ببینید بشنوید