CRI Online
 

درس شصت و سوم تماشای اپرای پکن

GMT+08:00 || 2009-05-12 20:56:53        cri

گفتگوی سوم :

A:演出就要开始了,咱们把手机关了吧。

B:好的。

A:今天的演员都非常有名。

ت: می دانم که گریم چهره در اپرای پکن نقش مهمی دارد که وسیله ای برای فرق گذاشتن اشخاص است. برای نمونه ، چهره با گریم رنگ سرخ معمولا نشانگر آدم های شجاع ، درستکار و وفادار و چهره ای که با گریم سفید ترسیم شد ، معمولا اشخاص شیطانی ، کلاه بردار و حیله گر را نمایندگی می کند.

چ: خوب تصریح کردید .

ت: این گریم چهره چقدر قشنگ است ! این جمله به زبان چینی چطور گفته می شود؟

چ: 多漂亮的脸谱!

ت: 多漂亮的脸谱!

چ: 多 کلمه قید است ، یعنی خیلی

ت: 多

چ: 漂亮، قشنگ ، زیبا

ت: 漂亮

چ: 脸谱، گریم چهره در اپرای پکن

ت: 脸谱

چ: 多漂亮的脸谱!

ت: 多漂亮的脸谱!، گریم چهره چقدر قشنگ است !

گفتگوی چهارم :

A: 多漂亮的脸谱!

B:太棒了!

چ: حالا گفتگوهای امروز را دوره ای کنیم . 我请你去看京剧

ت: 我请你去看京剧 ، من از شما دعوت می کنم به دیدن اپرای پکن بروید

چ: 有没有字幕?

ت: 有没有字幕?، زیر نویس دارد یا ندارد؟

چ: 咱们把手机关了吧

ت: 咱们把手机关了吧 ، ما موبایل را خاموش کنیم .


1  2  3  4  
اخبار مرتبط
پیام شما
تازه ترین برنامه ها
ببینید بشنوید