CRI Online
 

درس پجاه و پنجم صحبت با همکلاسان

GMT+08:00 || 2009-05-12 20:49:25        cri

ت: در دانشگاه خیال من بسیار راحت بوده و هست و درواقع این موجب می شود تا زندگی شادی در دانشگاه داشته باشم .

چ: سخن درستی است .

ت:اما ، یک مشکل وجود دارد و آنهم دشواری ارتباط با دیگر همکلاسی هاست . آیا شما می توانید به من بگویید "رشته اصلی تحصیلی شما چیست ؟" به زبان چینی چطور گفته می شود.

چ: بله . 你学什么专业?

ت : 你学什么专业?

چ: 你 "تو"

ت: 你

چ: 什么"چیست

ت: 什么

چ: 学 تحصیل کردن ، آموختن

ت : 学

چ: 专业 رشته تخصصی

ت: 专业

چ: 你学什么专业?

ت: 你学什么专业? تو در کدام رشته تحصیل می کنی؟

گفت و گوی اول

A:你学什么专业?

B:我学经济。

چ: بار دیگر تکرارمی کنیم. 学 تحصیل کردن ، یاد گرفتن

ت : 学

چ: 什么专业چه رشته ای ، کدام رشته

ت : 什么专业

چ: 你学什么专业? رشته تحصیلی شما چیست؟

ت : 你学什么专业?

گفت و گوی اول

A:你学什么专业?

B:我学经济。

ت :یک دانشجوی رشته اقتاد به من می گفت که به دروس اقتصادی بسیار علاقه دارد . حال ببینیم این گونه جملات و علاقه مندی ها چطور گفته می شود .

چ: 我们的课很有意思。

ت: 我们的课很有意思。

چ: 我们的 یعنی ما

ت : 我们的

چ: 课 درس

ت : 课

چ: 很بسیار ؛ خیلی

ت: 很

چ: 有意思 جالب است

ت : 有意思

چ: 我们的课很有意思。

ت : 我们的课很有意思。 درس های ما بسیار جالب است.


1  2  3  4  
اخبار مرتبط
پیام شما
تازه ترین برنامه ها
ببینید بشنوید