CRI Online
 

درس چهل و هفتم درمان

GMT+08:00 || 2009-05-12 20:42:22        cri

چن : آقای تبریزی امروز چرا اینطوری حرف می زنید ، گلویتان درد می کند ؟ گویا سرفه می کنید .

ت: بله ، می خواهم نزد دکتر بروم و داروی ضد سرفه بگیرم . دکتر معمولا اینطور می گوید : من مقداری داروی سرما خوردگی برایتان می نویسم .این جمله به زبان چینی می شود ؟

چن : 我给你开点儿感冒药

چن : 开، اینجا معنی نسخه نوشتن

ت: 开

چن :点儿همانند 一点儿یعنی مقداری ، اندکی

ت: 点儿

چ: 感冒药، داروی سرما خوردگی البته منظور آن ضد سرماخوردگی است

ت: 感冒药

چن : 我给你开点儿感冒药

ت: 我给你开点儿感冒药، مقداری داروی سرما خوردگی برایتان می نویسم

گفتگوی اول :

A:你感冒了,我给你开点儿感冒药。

B:好的。

ت: شیوه مصرف چطور است ؟

چ: شما بپرسید: 每天吃几次?

ت: 每天吃几次?

چ: 每天 ، روزی ، هرروز

ت: 每天

چ: 吃، خوردن

ت:吃

چ: 几次، چند بار

ت: چند بار

چ: 每天吃几次?

ت: 每天吃几次?، هر روز چند بار بخورم ؟

گفتگو دوم :

A:每天吃几次?

B:一天三次,每次一片

ت: خانم چن شما نگاه کنید ، ببینید در این نسخه چه نوشته شده است .

چ: روی آن نوشته شده است : این دارو را هر روز سه بار و هر بار یک عدد مصرف کنید .

ت: فهمیدم ، لطفا به زبان چینی بگویید .

چ: 一天三次,每次一片

ت: 一天三次,每次一片

چ: 一天، روزی

ت: 一天

چ: 三次،سه بار

ت: 三次

چ: 每次،هربار

ت: 每次

چ: 一片،یک دانه

ت: 一片

چ: 一天三次,每次一片

ت: 一天三次,每次一片، روزی سه بار و هر بار یک عدد


1  2  3  4  
اخبار مرتبط
پیام شما
تازه ترین برنامه ها
ببینید بشنوید