CRI Online
 

درس چهل و ششم دکتر رفتن

GMT+08:00 || 2009-05-12 20:39:24        cri

ت: خانم چن. من الان به زندگی در چین خوی گرفته ام. اما در بعضی مواقع، ارتباطات کماکان برای من چندان آسان نیست. مثلا، برای دکتر رفتن و خرید دارو دچار مشکل می شوم. اگر عبارت های چینی در این مورد را یاد بگیرم، عالی می شود.

چ: خوب. الان شروع می کنیم. عبارت اول، و نیز مهمترین شان. دکتر شاد بپرسد:"你哪儿不舒服?"

ت: 你哪儿不舒服? در کجای بدنت احساس ناراحتی می کنید؟

چ: 你 یعنی شما

ت: 你。

چ: 哪儿 یعنی کجا

ت: 哪儿

چ: 不 یعنی نه یا علامت منفی

ت: 不

چ: 舒服 با آهنگ های اول و دوم، یعنی راحت

ت: 舒服

چ: 你哪儿不舒服? یعنی در کجای بدنت احساس ناراحتی می کنید؟

ت: 你哪儿不舒服?

对话一:

A:你怎么了?

B:我不舒服。

A:你哪儿不舒服?

B:我头疼。

ت: خانم چن، من احساس ناراحتی می کنم. سردرد دارم.

چ: 我头疼 یعنی سردرد دارم.

ت: اگر بخواهم به دکتر بگویم سردرد دارم، "我头疼了" را بگویم، درسته؟

چ: درسته. 头 یعنی سر

ت: 头

چ: 疼 یعنی درد

ت: 疼

چ: 我头疼

ت: درسته. 我头疼 یعنی سردرد دارم.

چ: عبارت های مشابه مانند 嗓子疼، 牙疼، 腿疼، 背疼 به ترتیب به معنی درد گلو، درد دندان، درد پا، درد پشت.

对话一:

A:你怎么了?

B:我不舒服。

A:你哪儿不舒服?

B:我头疼。

ت: اگر اسهال کنم، چطور به دکتر بگویم؟

چ: می توانید بگویید 我拉肚子

ت: 我拉肚子

چ: 拉肚子 یعنی اسهال داشتن

ت: 拉肚子

对话二:

A:你哪儿不舒服?

B:我拉肚子。

چ: اگر سرما خورده باشید، دکتر احتمالا دمای بدن را اندازه گیری می گیرد.

ت: پس، دکتر چه می گوید؟

چ: 先量一下体温

ت: 先量一下体温

چ: 体温 یعنی دمای بدن

ت: 体温

چ: 量体温 یعنی اندازه گیری دمای بدن

ت: 量体温

چ: 一下 معمولا قید است.

ت: 一下

چ: 量一下体温 اندازه گیری دمای بدن

ت: 量一下体温

چ: 先 یعنی قبل از هر چیز، اول

ت: 先

چ: 先量一下体温 یعنی قبل از هر چیز دمای بدن را اندازه گیری می کنیم.

ت: 先量一下体温


1  2  3  
اخبار مرتبط
پیام شما
تازه ترین برنامه ها
ببینید بشنوید