CRI Online
 

درس چهاردهم میل کردن غذا در رستوران ها

GMT+08:00 || 2009-05-12 15:58:07        cri

چ: در پکن، شما می توانید غذاهای گوناگون مخصوص نقاط مختلف چین را میل کنید. چرا که در اینجا رستوران های زیادی وجود دارد که غذاهای خاص خود دارند. این رستوران مشتریان زیادی را به خود جلب می کنند، طوری که در شلوغ ترین ساعاتی، مثلا، از ساعت 12 تا 2 بعد از ظهر و از ساعت 5 تا 8 عصر، مشتریان برای غذاخوری در این رستوردان ها باید منتظر باشند تا نوبت به خود برسد.

ت: بله. کارمندان رستوران نیز اغلب این عبارت هایی مانند " لطفا یک لحظه صبر کنید." به ما می گویند.

چ: درسته. این عبارت به زبان چینی "请你们等一会儿。" می باشد.(به طور آرام خوانده می شود)

ت: 请你们等一会儿。

چ:"请" یعنی"لطفا"

ت:请

چ:"你们" یعنی "شما"

ت:你们

چ:"等" یعنی "صبر کردن"

ت:等

چ:"一会儿" یعنی "یک لحظه"

ت: 一会儿

چ: 请你们等一会儿。(به طور آرام خوانده می شود)

请你们等一会儿。(به طور آرام خوانده می شود)

ت:"请你们等一会儿" یعنی " لطفا یک لحظه صبر کنید." الان مکالمه اول امروز را گوش می گنیم.

مکالمه اول:

A(خانم):请你们等一会儿。

B(آقا با خانم):我们要等多久?

A(خانم):大概半个小时吧。

ت: راستی، خانم چن. "صبر کردن" به زبان چینی "等" می باشد، درسته؟

چ: درسته. "یک لحظه" به چینی "一会儿" است.

ت: 一会儿. "一会儿" یک مفهوم مبهمی است. اگر بخواهم بپرسم" تا کی باید صبر کنیم؟"، به چینی چی باید بگویم؟

چ: می توانید بگویید:我们要等多久?(به طور آرام خوانده می شود)

ت:我们需要等多久?

چ:"我们" یعنی "ما"

ت:我们

چ:"要" یعنی "باید، نیازش وجود داشتن"

ت:要

چ:"等" یعنی "صبر کردن، منتظر بودن"

ت:等

چ:"多久" یعنی "تا کی؟"

ت: 多久

چ:"我们要等多久"(به طور آرام خوانده می شود)

ت:我们要等多久? یعنی تا کی باید منتظر باشیم.

چ: یک بار دیگر مکالمه اول را گوش می کنیم.

مکالمه اول:

A(خانم):请你们等一会儿。

B(آقا با خانم):我们要等多久?

A(خانم):大概半个小时吧。

ت:بسیار خوب. الان نوبت ما است تا غذا بخوریم. اگر بخواهم بپرسم : غذا چطور است؟، به زبان چینی باید چه بگویم؟

چ: می توانیم بگویید:味道怎么样?(به طور آرام خوانده می شود)

ت: 味道怎么样?

چ:"味道" یعنی مزه

ت:味道

چ:"怎么样" یعنی "چطور بودن"

ت:怎么样。 این دو کمله با هم "味道怎么样?" می شود، یعنی "مزه اش چطور است؟"


1  2  3  4  
اخبار مرتبط
پیام شما
تازه ترین برنامه ها
ببینید بشنوید