CRI Online
 

درس نهم جملاتی روزمره

GMT+08:00 || 2009-05-12 15:48:19        cri

گفتگوی دوم:

A:你别再吸烟了

B:我知道有害健康

تبریزی:خانم چن، آیا می دانید که دو سال در پکن زندگی کرده ام و دلم برای خانواده ام بسیار تنگ شده است.

چن: آه، خیلی بد شد . البته سخت است ، به ایران بر نگشته اید؟

تبریزی: یک بار برگشته ام، اما هنوز خاطرات آن روزها را در ذهن دارم .به هر حال، باید بخوبی زبان چینی را یاد بگیرم. خواهش می کنم، به من بگوید که در زبان چینی، این جمله یعنی " دلم برای اعضای خانواده بسیار تنگ شده است" چطور گفته می شود؟

چن: لطفا بشنوید، 我很想家

تبریزی:我很想家

چن:我یعنی من.

تبریزی:我

چن:很یعنی بسیار

تبریزی:很

چن:想یعنی دلتنگی کردن

تبریزی:想

چن:家یعنی خانه.

تبریزی:家

چن: بله، همه باهم می شه دلم برای اعضای خانواده ام بسیار تنگ شده است یعنی 我很想家

تبریزی:我很想家

گفتگوی سوم

A:你在学校还好吗?

B:我很想家。

چن: قبل از پایان برنامه گفتگو را بشنویم، ابتدا جملات عمده درس امروز را یکبار تمرین می کنیم، من فارسی آن را می گویم تا ببینم آیا می توانید آن را به زبان چینی ترجمه کنید.

تبریزی: باشه

چن: جمله اول: چه شده؟

تبریزی: این جله می شه:怎么了?

چن: درسته، حالا بگویید " لطفا دیگر سیگار نکشید" ؟

تبریزی: می شه 你别再吸烟了。


1  2  3  4  
اخبار مرتبط
پیام شما
تازه ترین برنامه ها
ببینید بشنوید