CRI Online
 

درس سوم تولدت مبارک

GMT+08:00 || 2009-05-12 15:40:17        cri

چ: دوباره این جمله را می خوانیم. "你的电话号码"، شماره تلفن شما

ت: 你的电话号码

چ: 是多少

ت: 是多少

چ: 你的电话号码

ت:你的电话号码

چ: شماره تلفن شما چنده؟ 你的电话号码是多少?(به طور آرام)

ت:你的电话号码是多少?

چ: دوباره مکالمه را گوش می کنیم.

مکالمه 3:

الف: 你的电话号码是多少?

ب:1234567

ت: ببخشید، خانم چن. در این مکالمه رقم هایی شنیدم. آن چی بود؟

چ: الان به شما می گویم. "صفر" به چینی 零 می باشد.

ت: 零

چ: یک دو سه به چینی به ترتیب 一、二、三 می باشد.

ت: 一、二、三 . چهار، پنج، شش به چینی چی ها هست؟

چ: 四、五、六

ت:四、五、六

چ: هفت به چینی 七 هست.

ت: 七. و هشت و نه چی؟

چ: 八、九

ت: 八、九. اگر ترتیب این دو عدد را عوض کنیم، چی می شود؟ مثلا، 酒吧.

چ: 酒吧 یعنی بار. کاملا کلمه دیگری است.

ت: آن را باید یادداشت کنم.

چ: خوب است. الان فقط "ده" مانده است. ده به چینی چی می شود؟

ت: ده به چینی 十هست.

چ: آفرین. تکرار می کنیم. صفر零، یک一، دو 二،سه 三،چهار 四،پنج 五،شش 六،هفت 七،هشت八 ،نه 九 و ده 十 هست. بار دیگر.

چ و ت: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

چ: آفرین. این یک آغاز خوبی بود. در روزهای آینده اعداد دیگر را یاد می گیریم.

ت: الان تمام مکالمه های امروز را دوباره گوش می کنیم.

مکالمه 1:

الف: 这是我妹妹。今天是他生日。

ب: 祝你生日快乐!

ت: 谢谢!

مکالمه 2:

الف: 干杯! به سلامتی.

ب: 干杯! به سلامتی.

مکالمه سه:

الف: 你的电话号码是多少?

ب:12345678

چ: الان به دانستنی های فرهنگ چین توجه فرمایید.

در چین پرسیدن سن امری معمولی است و نشانه توجه به فرد تلقی می شود. مثلا مردم چین وقتی سن را از سالمندان می پرسند، می گویند:"您高寿?"، یعنی چند سال تون است؟ این عبارت احترام آمیز است. اما امروزه، جوانان به علت مشغولیت در کار، وقت زیادی برای زندگی شخصی ندارند. آنها شاید موفق در کار خود باشند، اما از سوی دیگر، والدین شان به آنها فشارهای زیادی وارد کنند تا آنها فرد دلخواهی پیدا کنند و ازدواج کنند. به همین دلیل، آنها به مسئله سن بسیار حساس هستند. لذا، اگر صمیمیت زیادی با این گونه فرد نداشته باشیم، نباید از سن آنها بپرسیم.

چ: دوستان عزیز، برنامه امروز به پایان می رسید. طبق معمول، در انیجا یک یک سئوالی برایتان داریم.

ت: تولدت مبارک برای تو به چینی چی می شود؟


1  2  3  4  
اخبار مرتبط
پیام شما
تازه ترین برنامه ها
ببینید بشنوید