CRI Online
 

درس سی و چهارم در هتل

GMT+08:00 || 2009-05-08 14:43:08        cri

چن: پیش از آنکه هتل را ترک کنید ، باید اتاق را پس بدهید.

تبریزی: بعضی هتل ها از مهمانان می خواهند که قبل از ساعت 11 اتاق را پس دهند و بعضی تا ساعت 12. همچنین بعضی هتل ها این زمان را به پیش از ساعت 3 بعد از ظهر موکول می کنند. پس باید در چه زمانی اتاق را پس بدهیم؟

چن: نمی دانم. ولی باید بپرسید "请问几点退房?"(慢速)

تبریزی: 请问几点退房?

چن: "请问"یعنی ببخشید سوال دارم.

تبریزی: 请问。

چن: "几点"یعنی چه زمانی.

تبریزی: 几点。

چن: "退房"یعنی پس دادن اتاق.

تبریزی: 退房。

چن:请问几点退房?(慢速)

تبریزی: "请问几点退房?"یعنی "ببخشید باید کی اتاق را پس دهم؟"

گفت و گوی 4:

请问几点退房?:A

下午两点之前。:B

چن: حال موضوع درس امروز را تکرار می کنیم. "我想订一个标准间。" (慢速)

تبریزی: "我想订一个标准间。" "می خواهم یک اتاق دو نفره رزرو کنم."

چن: 房费包括早餐吗? (慢速)

تبریزی:"房费包括早餐吗? "آیا هزینه اقامت شامل صبحانه است؟

چن: 我要7点的叫醒服务。(慢速)

تبریزی: "我要7点的叫醒服务。"یعنی "لطفا ساعت 7 من را بیدار کنید."

چن: 请问几点退房?(慢速)

تبریزی: "请问几点退房?"یعنی "ببخشید باید کی اتاق را پس بدهم؟"

چن: حال گفت و گوهای امروز را گوش فرمائید:

گفت و گوی 1:

我想订一个标准间。多少钱一天?:A

每天500元。请问您住几天?:B

住四天。:A

گفت و گوی 2:

A: 房费包括早餐吗?

B: 包括早餐。

گفت و گوی 3:

请问您需要什么服务?:B

我要7点的叫醒服务。:A

گفت و گوی 4:

请问几点退房?:A

下午两点之前。:B

تبریزی: خوب. حال توجهتان را به بخش دانستنیهای فرهنگی چین جلب می کنم .

در چین، اگر می خواهید به مناطق دیگر سفر کنید، به غیر از شرکت در تور مسافرتی، می توانید خودتان سفر کنید. یا می توانید از طریق سازمان جهانگردی این کار را انجام دهید و اتاق رزرو کنید . در شهرهای بزرگ، به غیر از هتل های بزرگ، هتل های زنجیره ای مقرون به صرفه نیز وجود دارد که هم تمیز است هم ارزان . همچنین می توانید در مهمانخانه ها اقامت کنید. اگر به روستاهای حومه سفر کنید، می توانید در هتل های خانگی روستاییان اقامت کنید.

چن: خوب. اما می رسیم به سوال شنوندگان .

تبریزی: این عبارت " می خواهم یک اتاق دو نفره رزرو کنم. " ، به زبان چینی چطور بیان می شود.

اگر پاسخ آن را می دانید، لطفا برای ما پیام اینترنتی بفرستید. نشانی الکترونیکی ما: per@cri.com.cn

سایت ما: persian.cri.cn

خدافحافظ! 再见!


1  2  3  4  
اخبار مرتبط
پیام شما
تازه ترین برنامه ها
ببینید بشنوید