CRI Online
 

درس شصت و هفتم تماشای مسابقات

GMT+08:00 || 2009-05-07 11:25:59        cri

گفتگوی سوم

آ好球!:

ب你希望谁赢?:

آ当然是中国队了。:

ب中国队总是被韩国队打败。:

چن: در این لحظه جملات درس امروز را تکرار می کنیم. مسابقه آغاز شد "比赛开始了!"

تبریزی: 比赛开始了。

چن: "比赛"یعنی مسابقه

تبریز: 比赛

چن: "开始了" شروع شد،آغاز شد.

تبریزی: 开始了。

مسابقه آغاز شد "比赛开始了!"

تبریزی: 比赛开始了。

چن:او خوب بازی کرد. "他打得真好!"

تبریزی他打得真好!:

چن: "真好"واقعاً خوب بود.

تبریزی真好。:

چن: "谁和谁比?"کدام تیم در برابر کدام تیم؟

تبریزی谁和谁比?:

چن: "谁和谁"کی در برابر کی؟

تبریزی谁和谁:

چن "比": یعنی در برابر.

تبریزی比。:

چن: "谁和谁比?"کدام تیم در برابر کدام تیم ؟

تبریزی谁和谁比?:

چن: "好球!"شوت خوب.

تبریزی好球! :

چن: امیدوارید کدام تیم پیروز شود؟"你希望谁赢?"

تبریزی你希望谁赢?:

چن "希望":یعنی امیدوار بودن

تبریزی希望。:

چن "谁赢": یعنی کی پیروز می شود.

تبریزی谁赢。:

چن: امیدوارید کدام تیم پیروز شود؟"你希望谁赢?"

تبریزی你希望谁赢?:

گفتگوی اول

آ比赛开始了!你快来看呀!:

ب:谁和谁比?

آ:中国对韩国。

گفتگوی دوم

آ他打得真好!他是最棒的。:

ب我看一般。我更喜欢11号球员。:

گفتگوی سوم

آ好球!:

ب你希望谁赢?:

آ当然是中国队了。:

ب中国队总是被韩国队打败。:

چن: تمامی گفتگوی کامل را شنیدیم. قبل از پایان برنامه امروز لطفاً به "دانستنی های فرهنگ چین" گوش فرمایید.

中国文化点滴:

بیست و نهمین بازی های المپیک پکن که از 8 تا 24 ماه اوت برای اولین بار در چین در کشوری با زیادترین جمیعت دنیا بر گزار شد، بزرگترین اجتماع ورزشی جهان است.

بیش از 10 هزار ورزشکار از 204 کشور دنیا در 26 رشته اصلی ورزشی این بازی ها شرکت کردند ، شعار این دوره بازیها "یک جهان یک رویا" است.

در جریان مسابقات 16 روزه، جمعاً 302 مدال طلا بوجود آمد، و چین از لحاظ تعداد مدال طلای بدست آمد در مقدم همه قرار است . در ضمن در این بازیها رکوردهای جدید متعدد جهانی و المپیک ایجاد شده است.

ژاک روگه، رئیس کمیته بین المللی بازیهای المپیک در مراسم پایانی از دستاوردهای بازیهای المپیک پکن تمجید کرد و این دوره المپیک را یک دوره واقعی و بی نظیر اعلام نمود.وی گفت طی این دوره از بازیها، جهان بیشتر با چین و چین نیز بیشتر با جهان آشنا شده است.

در بازیهای پارالمپیک پکن که از 6 تا 17 ماه سپتامبر در پکن برگزار شد، بیش از 4 هزار ورزشکار معلول از 147 کشور و منطقه در رشته های گوناگون شرکت کردند و روحیه اقتدار خود و خوش بینی و ترقی خواهی را از خود نشان دادند.

هو جین تائو رئیس جمهور چین در ارزیابی این دو المپیک اظهار داشت که این دو اجتماع ورزشی با شکوه پیام آور روحیه المپیک یعنی همبستگی ، دوستی و صلح بود، و صحنه ای بود که هماهنگی ، تعامل و همکاری مردم جهان را به نمایش گذاشته و به شناخت و دوستی متقابل مردم چین و جهان کمک کرده است.

چن: درس امروز به پایان رسید. قبل از اتمام برنامه نوبت به سوال می رسد دوستان گرامی به ما بگویید "شوت خوب" به زبان چینی چطور گفته می شود؟


1  2  3  4  5  
اخبار مرتبط
پیام شما
تازه ترین برنامه ها
ببینید بشنوید