CRI Online
 

پانداها را به حال خود بگذاریم

GMT+08:00 || 2012-09-07 16:34:38        cri

پانداها به کمی کمک از طرف دوستانشان نیاز داشتند و پاندای دره در دوجیان یان به بهترین شکل ممکن به پانداهای اسیر کمک کرد تا آنچه نیاز به ماندن در طبیعت دارند، بدست بیاورند.

اگرچه این سه پاندا در تابستان امسال قابل مشاهده بودند، اما پاندای بزرگ چینی دره هنوز خود به طور رسمی را نشان نداده است.

اساسی که برای معرفی دوباره پاندای بزرگ که دوباره به حیات وحش بازگشته است از سه بخش تشکیل شده است.

منطقه انتقالی برای معرفی دوباره پانداها و آموزش حفاظت از منطقه در بخش نخست قرار دارد، که بیشتر می توان گفت این منطقه شبیه به باغ وحش است.

پانداها دارای مناطق سرپوشیده و خصوصی هستند و همچنین منطقه محدودی در فضای باز دارند. پانداها به راحتی قابل تشخیص هستند و مردم به سرعت به آن ها نزدیک می شوند.

برخی از پانداها کمی خجالتی هستند، اما پانداهای دیگر شیفته خوردن بامبو هستند و بامبوها را به دهان می اندازند و به مردم که دائما در حال عکس گرفتن از آن ها هستند و به فلاش دوربین آن ها اهمیتی نمی دهند. با داشتن غذا و پناهگاه، زنده ماندن و به زندگی ادامه دادن کار راحتی است، اما زندگی آن ها محدود می شود.

بخش دوم منطقه نیمه وحشی است که در آن قفس هایی استتار شدهوجود دارد و یا لوازم مراقبت و یا به نوعی جاسوسی پانداها در آن قرار داده شده است و مردم می توانند پانداها را بدون اینکه شناسایی شوند تماشا کنند.

پانداها مهارت زنده ماندن را تا حد زیادی در این منطقه آموزش می بینند. آن ها در این منطقه شیوه یافتن غذا به تنهایی و یا دفاع کردن از خود را تا حدی یاد می گیرند و می توان گفت می توانند روی پای خود بایستند.

بخش سوم از این مناطق حیات وحش آزاد است که پانداهای بزرگ می توانند بدون کمک و دخالت هیچ بشری به زندگی خود ادامه دهند.

اگر پیشرفتی در پانداها از طریق بخش آخر بوجود آید، مردم امیدوار هستند که تعداد پانداها در جهان ممکن است از 108 تا به میزان 120 در 10 سال آینده افزایش یابد.

اخبار مرتبط
پیام شما
تازه ترین برنامه ها
ببینید بشنوید