CRI Online
 

 راه اندازی نخستین رستوران با ارایه خدمات روبات های انسان نمای خدمتکار

GMT+08:00 || 2014-12-15 15:31:00        cri

چهاردهم دسامبر، یک رستوران که به تازگی در شهر چنگ دو در چین راه اندازی شده است، برای نخستین بار از خدمات هوشمند روبات های انسان نمای خدمتکار استفاده می کند. این روبات ها نه تنها می توانند به مشتریان سرویس دهی کنند، بلکه با استفاده از کلمات ساده با آن ها ارتباط برقرار می کنند.


1 2 3 4 5 6 7 8
اخبار مرتبط
پیام شما
تازه ترین برنامه ها
ببینید بشنوید