CRI Online
 

جست و جوی شمشیر زیر قایق

GMT+08:00 || 2014-04-08 20:46:05        cri

روزی مردی سوار قایق شد تا از رودخانه ای بگذرد. وی همچنانکه در داخل قایق مشغول تماشای رودخانه بود ناگهان شمشیرش به داخل آب افتاد. به صدای افتادن شمشیر عده ای که در قایق بودند متوجه مرد شدند و دیدند که وی بلافاصله خم شد و با کارد بر روی بدنه قایق علامتی گذاشت. این کار سبب تعجب دیگران شد، بنابراین از او پرسیدند که منظورت از این کار چیست؟ مرد پاسخ داد:شمشیر من اینجا داخل آب افتاد. من هم این علامت را روی قایق گذاشتم تا وقتی که قایق ایستاد، بتوانم شمشیرم را پیدا کنم.

مسافران قایق با شنیدن این حرف به خنده افتادند و یکی از میان آنان به مرد گفت:شمشیر تو در میان رودخانه افتاده است و قایق در حال حرکت است، شمشیر تو که نمی تواند در زیر آب به دنبال قایق حرکت کند و از آن دور نیفتد، تو با این علامتی که روی قایق گذاشتی نمی توانی شمشیرت را پیدا کنی .

اما مرد حرف او را قبول نکرد و وقتی قایق به ساحل رسید او از همان محل علامتگذاری شده خود را به داخل آب انداخت تا شمشیرش را پیدا کند. طبیعی بود که با وجود ساعتها جست و جو نتواند شمشیرش را بیابد.

اخبار مرتبط
پیام شما
تازه ترین برنامه ها
ببینید بشنوید