CRI Online
 

خواب "نان که"

GMT+08:00 || 2013-12-31 19:20:01        cri

در زبان چینی ضرب المثل "خواب نان که" در توصیف رویا و یا خیال واهی و تحقق ناپذیر، به کار می رود.

آورده اند که مردی به نام "چون یو فون" بسیار به شراب خواری علاقه داشت . او در حیاط خانه اش یک درخت اقاقیای چینی بسیار بلند و تنومند، با ریشه های عمیق و پر بار و برگ ها داشت. اعضای خانواده ی او دوست داشتند تا در شب های گرم تابستانی، در هوای مه آلود که باد خنک می وزد، زیر این درخت نشسته و شب را به روز برسانند. در روز تولد "چون" بسیاری از دوستان و خویشاوندان او برای ادای تبریک به دیدنش رفتند. وی از فرط خوشحالی شراب بسیار نوشید و عصر هنگام از فرط مستی به خواب رفت.

"چون یو فون" در رویاهای خود از طرف دو پیک به درون یک درخت دعوت شد. درون درخت هوا صاف و آفتابی بود و مناظری خاص به چشم می خورد. به او گفتند که این جا کشور "دای خوای" یعنی کشور اقاقیای بزرگ است.

چندی نگذشت، وی در امتحانات کشوری" دای خوای" مقام نخست را به خود اختصاص داد. امپراتور این کشور با دیدن وی که خوش قیافه و پر استعداد به نظر می رسید، او را پسندید و شاهزاده را به همسری وی در آورد. پس از ازدواج "چون" به عنوان مقامی بالا رتبه به منطقه "نان که" فرستاده شد. وی در این مقام با پاکدامنی و درستکاری و جدیت در کار، مورد تحسین و ستایش محلی ها قرار گرفت. او با خانواده اش با خوشی و سعادتمندی زندگی می کرد. در طول مدت سی سال او صاحب هفت فرزند شد.

اما، در یکی از روزها، کشور اقاقیای بزرگ مورد تجاوز سربازان کشور "سان لو" قرار گرفت. ژنرال های این کشور در نبردها شکست می خوردند و دشمن به پایتخت نزدیک

می شد. همه مقام های دربار گرد هم آمده ولی راهی نیافته و عاجز ماندند. در این هنگام نخست وزیر این کشور به یاد "چون یو فون" افتاد و وی را به امپراتور معرفی کرد. امپراتور فورا به "چون" دستور داد تا با نیروی برگزیده کشور به نبرد با دشمن برود . وی به دستور امپراتور وارد میدان پیکار شد اما به علت نادانی و بی اطلاعی در زمینه تکنیک و تاکتیک جنگ، به محض رو به رو شدن با دشمن نیروهایش تارومار شده و تعداد زیادی از سربازان جان سپردند و خود نیز در مرز اسیری قرار گرفت.

به این ترتیب امپراتور مایوس شد و وی را از مقامش معزول کرد . "چون" به زادگاه خود باز گشت و از خشم وشرمندگی در برابر بدنامی ها و ناکامی ها فریادی زد و از خواب بیدار شد.

او براساس رویای خود به جست و جوی کشور اقاقیای بزرگ رفت و سرانجام مشخص شد که این کشور همان غار مورچه های زیر درخت اقاقیای بزرگ بوده است و انبوهی مورچه در آن جا به چشم می خورد .

به گفته ی چینی ها، رویای "نان که" به این معناست که زندگی انسان مانند رویاست وثروت و مقام بالا داشتن تخیل و وهمی بیش نیست.

اخبار مرتبط
پیام شما
تازه ترین برنامه ها
ببینید بشنوید