CRI Online
 

کسی که بر ببر سوار است به آسانی پایین نمی آید

GMT+08:00 || 2013-12-30 17:54:53        cri

در سلطنت امپراتور "چین دی" از سلسله "زین شرقی" وزیری به نام "ون چیائو" به قصد سرکوب مخالفین و متجاوزین، سپاهی منظم و مجهز آراست و رهسپار میدان جنگ شد.

در طول جنگ چندین بخش از سپاه او یکی پس از دیگری شکست خوردند و آذوقه قشون هم رو به اتمام گذاشت. در آن وضعیت سخت و حساس "تائو کن" که فرماندهی سپاه را به عهده داشت از شدت ناراحتی بی قرار و عصبی شد و با حالتی که حاکی از خشم بود به "ون چیائو" گفت، تو وقتی ما را برای جنگ بسیج می کردی ادعا کردی همه کارها را به درستی و کامل ترتیب داده ای در حالی که هنوز جنگ برپاست و آذوقه سپاه هم تمام شده است. اگر مشکل آذوقه را حل نکنی من ناگزیر به سربازان دستور عقب نشینی می دهم.

"ون چیائو" در پاسخ گفت، در هر جنگی همیشه پیروزی هر سپاه در درجه نخست مرهون همبستگی آنان است، ما با این که در وضعیتی دشوار قرار داریم در عین حال باید به میهن خود خدمت کنیم. موقعیت کنونی ما درست همانند وضع کسی است که برپشت حیوان و حشی سوار شده است. اگر حیوان را بکشند چگونه می تواند در نیمه راه از آن پایین بیاید، ما باید با شجاعت و اراده قوی به پیش برویم.

این نصیحت ون چیائو بر فرمانده سپاه اثر کرد و با شکیبایی و دلیری پافشاری کردند و سرانجام به پیروزی رسیدند.

کار برد ضرب المثلی که از این داستان گرفته شده، امروزه در مواردی به کار می رود که متوقف ساختن کاری که شروع شده و تاحدی پیشرفت داشته، عملی وصلاح نیست.

اخبار مرتبط
پیام شما
تازه ترین برنامه ها
ببینید بشنوید