CRI Online
 

به روش "مائو سوی" برای کاریابی خود را معرفی می کند

GMT+08:00 || 2013-11-18 17:10:21        cri

"مائو سوی" مردی بود که در دوران سلسله جنگجو در چین زندگی

می کرد. در آن زمان کشور "چینگ" بسیار قدرتمند بود و نیروهای خود را برای حمله به "هان دان" پایتخت کشور "جائو" اعزام می کرد. پادشاه کشور جائو از "پین یوان جون" نخست وزیر خواست به کشور "چو" برود تا نیروهای امداد را فرا بخواند و پیمان مقابله مشترک با کشور "چینگ" را با کشور "چو" امضا کند. "پین یوان جون" تصمیم گرفت 20 نیروی مستعد به همراه خود به کشور "چو" ببرد.

اما او فقط 19 نفر را انتخاب کرد و شخص مناسب دیگری نیافت. در این موقع، مردی با نام "مائو سوی" نزد "پین یوان جون" رفت و خود را به او معرفی کرد و گفت: شنیده ام که شما برای امضای پیمان به کشور "چو" خواهید رفت و تصمیم گرفته اید 20 نفر همراه ببرید. اما هنوز به یک نفر دیگر نیاز دارید. امیدوارم که شما این فرصت را به من بدهید تا با شما به کشور "چو" بیایم.

اما "پین یوان جون" نظری متفاوت داشت و گفت: هر کسی توانایی خاصی دارد، همانند آن که اگر یک درفش در جیب گذاشته شود، سر آن بی درنگ مشخص خواهد شد. من مدت سه سال است که شما را می شناسم، اما هیچ کس از توانایی شما در نزد من تعریف نکرده است. از این رو، مشخص است که شما هیچ توانایی خاص ندارید. در حالی که در این سفر وظایف سختی وجود دارد. چون شما توانایی ویژه ای ندارید بهتر است در خانه بمانید.

"مائو سوی" پاسخ داد: اگر پیش از این چنین فرصتی داشتم، توانایی خود را حتما نشان می دادم. با این سخن "مائو سوی" ، "پین یوان جون" موافقت کرد که او را به کشور "چو" ببرد. در کشور "چو" ، "پین یوان جون" با پادشاه کشور "چو" پیرامون امضای پیمان مقابله مشترک با کشور "چینگ" به بحث و مشورت پرداخت. اما نتوانست به توافق نظر برسد، زیرا پادشاه کشور "چو" از نیروی قدرتمند کشور "چینگ" هراس داشت و جرات مقابله با کشور "چینگ" را در خود نمی دید.

در این موقع "مائو سوی" شمشیر در دست نزد "پین یوان جون" و پادشاه کشور "چو" آمد. پادشاه "چو"، "مائو سوی" را سرزنش کرد.

"مائو سوی" گفت: شما به جمعیت زیاد کشورتان متکی هستید و من را سرزنش می کنید، اما اکنون فاصله بین من و شما فقط ده قدم است. جمعیت زیاد نمی تواند به شما کمک کند. حیات شما اکنون در دست من است.

سپس "مائوسوی" حقیقت سودمند بودن امضای پیمان به نفع کشور "چو" را برای پادشاه این کشور تشریح کرد. وی با استفاده از تاکتیک های نرم و سخت پادشاه را وادار به امضای پیمان مقابله مشترک با کشور "چینگ" کرد.

بعدها، چینی ها براساس این داستان، ضرب المثل "همچون مائو سوی خودر برای شغل یابی معرفی می کند" را ساختند .

اخبار مرتبط
پیام شما
تازه ترین برنامه ها
ببینید بشنوید