CRI Online
 

باور به خرافه ها

GMT+08:00 || 2013-07-22 16:36:25        cri

روز دوم دومین ماه سال به اسم، (لونگ تای تو) است که به معنی اژدها سرش را بلند می کند. بنابراین ما موی خود را برای این روز خوش یمن نگه می دارند.

در این دوره که عصر پیشرفت و تکنولوژی نامیده می شود، هنوز هستند عده ای از مردم که زندگی خود را برپایه خرافات بنا می کنند. به طور مثال اگر بخواهند تصمیمی مهم بگیرند، تلاش می کنند آن را در روزی انجام دهند، که از نظرشان آن روز خوش یمن است. از این رو، روزهای هفته برای برخی، به روزهای خوش یمن و نحس طبقه بندی شده است. مثلا این که روز یک شنبه روز خوش یمنی است و اگر فرزندی در این روز متولد شود، ثروتمند خواهد شد. این باور مانند اعتقاد مردم چین است که از نظر آن ها اگر نوزادی در سال اژدها متولد شود، ثروتمند و خوشبخت می شود.

باورهای خرافی به شکل های مختلف در بین ملت ها وجود دارد، مردم در کشورهای مختلف، اعتقادات خرافی گوناگونی دارند. به طور مثال، مردم چین هرگز به همدیگر ساعت هدیه نمی دهند.

در زبان چینی واژه هدیه دادن "سونگ" است، و کلمه ساعت یعنی "جونگ" که ترکیب آنها "سونگ جونگ" است. از آنجا که تلفظ "سونگ جونگ" یعنی "وداع با مردگان" با آن یکسان است، به همین سبب، کسی ساعت را به عنوان هدیه انتخاب نمی کند.

باورهای خرافی از دیرباز در میان مردم وجود داشته است، گاهی حتی، مردم امروزی هم، چنین باورهایی را مطرح می کنند. به طور مثال، این روزها در میان جوان های چینی باب شده است که، نباید به دوست دخترت کفش هدیه بدهی! برای این که با آن کفش با مردی دیگر فرار می کند!

از دیگر نمونه ها، می شود به این مورد اشاره کرد که چینی ها معتقدند نباید روبروی تخت خواب آینه قرار داد. این باور از آن جا شکل می گیرد که مردم در دوران باستان، آینه را برای جلوگیری از ورود ارواح و عناصر شرور و شیطانی به منزل، استفاده می کردند و معمولا آن را بالای در خانه ها آویزان می کردند، که به این ترتیب با انعکاس نور از آینه، همه عناصر شرور و ارواح بد از خانه دور می شدند. برهمین اساس، گذاشتن آینه روبروی تختخواب اقدامی مناسب نیست. گذشته از این باور، آن ها معتقدند که اگر آیینه را مقابل تخت بگذاریم، نیمه شب که به هردلیلی از خواب بیدار شویم، با دیدن تصویر خود در آیینه وحشت زده

می شویم. !

از لحاظ علمی هم آیینه نور را به سمت شخص منعکس می کند و مانع خواب راحت می شود..

رنگ قرمز نیز همواره رنگی محبوب درمیان مردم چین است. چینی ها معتقدند که رنگ قرمز رنگی مطلوب است و در این کشور نشان خوش یمنی است و بهتر است در روزهای جشن و شادی از آن استفاده شود..

اخبار مرتبط
پیام شما
تازه ترین برنامه ها
ببینید بشنوید