CRI Online
 

معنای سگ در فرهنگ چین

GMT+08:00 || 2013-04-23 08:47:05        cri

در چین با افزایش ثروت جامعه و افراد، مردم نیز کم کم به پرورش حیواناتی خانگی مانند سگ و گربه در خانه خود روی آوردند. نگهداری یک سگ در خانه می تواند از تنهایی شما بکاهد، آرامش بیشتر به شما بدهد و مثل نگهبان وفاداری از جان و اموال شما دفاع کند. در چین حالا می توانید در چین سگ های زیاد را مشاهده کنید که همراه با صاحبان خود قدم می زنند. گویا چینی ها حالا سگ را به عنوان دوست صمیمی خود می شناسند. اما باید بگویم در زبان عامیان امروز چین، کلمه سگ معنی چندان خوبی ندارد که مردم برای توصیف دیگران از استفاده از این کلمه پرهیز می کنند، چرا که تشبیه فردی به سگ در واقع توهین آمیز است.

دیدگاه های غربی ها و چینی ها به سگ کاملا متفاوت است. غربی ها سگ را به عنوان دوست صمیمی خود نگهداری می کنند، چون سگ وفادار است. اما در فرهنگ چین، چینی ها از سگ به طور ابزاری استفاده می کنند و به همین خاطر احترام کافی به سگ ها قائل نیستند. اما بازهم می توانند به طور عینی خصوصیات سگ را بشناسند، مثلا یک عبارت چینی می گوید: پسر از مادر زشت و سگ از صاحب فقیر بدشان نمی آید.اما موقعی که فردی به سگ تشبیه می شود، نوعی توهین محسوب می شود. از این رو، خارجی ها مخصوصا آنهایی که از آمریکا و اروپا می آیند، در گفت و گو با چینی ها به زبان چینی، باید از تشبیه آنها به سگ پرهیز کنند، چرا که این باعث ناراحتی چینی ها می شود.

در دین اسلام نیز سگ مثل خک حیوانی کثیف تلقی می شود و ...

در زبان عامیانه چینی سگ به افرادی که به فرمان کسی گوش می کنند و در انجام کارهای بد به او کمک می کنند، اشاره می شود. مثلا در آن تاریخ تجاوز ژاپنی ها به چین، به چینی هایی که به وطن خیانت کرده و در سرکوب مقاومت چینی ها به ژاپنی کمک می کردند، سگ ژاپنی ها می گفتند.

عبارت های زیادی در باره سگ در زبان چینی وجود دارد. مثلا 狼心狗肺 به معنای دل گرگ و ریه سگ یعنی بسیار بدجنس بودن. یا 走狗 به معنای سگی که به فرمان صاحب می گوش می کند، به معنای آنهایی که در انجام کارهای بد به فرمان دیگران گوش می کنند.

با این که گفت و گوی ما در باره سگ، نمی توان از موضوع مصرف گوشت سگ چشمپوشی کنیم. در یک مدتی این موضوع در سطح جهان خیلی مطرح می شود. می گویند چینی ها گوشت سگ مصرف می کنند. آنهایی که این را مطرح می کنند، سازمان های غیر دولتی که به اصطلاح انگلیسی ان جی او هستند. چون در فرهنگ آنها عادت گوشت سگ وجود ندارد آنها فکر می کنند چینی ها که گوشت سگ را می خورند، درست نیست و چینی ها باید این عادت زشت را ترک کنند. چنین سازمان ها خیلی به عادات دیگران گیر می دهند. آنها هم با مصرف گوشت نهنگ و دلفین ژاپنی ها، مصرف گوشت سگ کره ای ها مخالفت می کنند می از آنها می خواهند عادت هزاران ساله خود را به خاطر سلیقه خاص یک فرهنگ دیگر تغییر دهند. منتهی، در چین، مصرف گوشت سگ از هزاران سال پیش شروع شده. این پدیده امروز همچنان وجود دارد، اما به ندرت دیده می شود، زیرا چینی ها امروز برای حفظ تندرستی سعی می کنند از گوشت های قابل اعتماد و متعارف مانند گاو، مرغ، گوسفند، خک و ماهی مصرف کنند، در حالی که در سطح جهان آنها به این معروف هستند که همه چیز حتی و گربه و خر را می خورند.

در باره سرچشمه سگ این نظریه امروز مورد قبول بیشتر قرار دارد که سگ از گرگ سرجشمه گرفته است. و در باره جای منشا سگ به طور سنتی این مورد پذیرفت که خاورمیانه منشا سگ، چرا که قدیمی ترین سگ فسیل سگ در اسراییل کشف شده است. اما سال های اخیر یک نظریه جدید به میان آمد که تحقیقات دن ان ای انواع سگ ها نشان می دهد چین منشا سگ های دنیا است.

اخبار مرتبط
پیام شما
تازه ترین برنامه ها
ببینید بشنوید