CRI Online
 

کتاب های تخصصی چای سبز در چین باستان

GMT+08:00 || 2011-12-20 09:14:21        cri

ریشه های استفاده از چای در افسانه های متعددی بیان شده است، اما مکانی که برای اولین بار چای تولید شده نامعلوم است. بر اساس یک داستان قدیمی حدود 5000 سال پیش، تعدادی برگ چای در اثر وزش باد به درون یک فنجان آب داغ که در دست "شن نونگ" امپراتور چین بود، می افتد. حاکم نتیجه این حادثه را به عنوان یک تحول بزرگ برای آب ساده و بی طعم می داند و پس از آن، مصرف چای همه گیر می شود.


نقاشی ای از لو یو چای شناس قدیمی چین

در یک افسانه عامه دیگر چینی نیز آمده است که "شن نونگ" امپراتور چین، ابداع کننده اسطوره ای کشاورزی و طب چینی، حدود 5000 سال پیش در حال سفر بود که به دلیل تبحرش در روش های علمی مشهور بود، او معتقد بود که مطمئن ترین روش برای نوشیدن آب این است که ابتدا آن را بجوشانند.

روزی او متوجه می شود که تعدادی برگ در داخل آبی افتاد که وی آن را جوشانده بود، پادشاه نکته بین و کنجکاو، جرعه ای از آن را می نوشد و از طعم مطلوب و خواص نیروبخش آن شگفت زده می شود. این داستان "شن نونگ" در کتاب «لو یو چای جینگ» که یک اثر قدیمی مربوط به این موضوع است، ذکر شده است.

در دوران قدیم، بیشتر خواص دارویی چای مد نظر بود. به طور مثال، در سلسله "هان" از چای به عنوان دارو استفاده می کردند. استفاده از چای به عنوان یک نوشیدنی فرحبخش در مناسبت های اجتماعی به تاریخ سلسله "تانگ" و قبل از آن بر می گردد.

کتاب "لو یو چان جینگ" اولین اثر درباره چای است. بر اساس این کتاب، نوشیدنی چای در آن زمان متداول بوده است. این کتاب تشریح می کند که چگونه چای عمل می آمد، برگ های آن فرآوری می شد و چگونه به عنوان یک نوشیدنی تهیه می شد. آن همچنین راجع به چگونگی ارزیابی نوع چای هم توضیح داده است.

در این کتاب حتی از این مطلب سخن به میان آمده است که چه نقاطی بهترین مکان برای کاشت چای بوده است.

اخبار مرتبط
پیام شما
تازه ترین برنامه ها
ببینید بشنوید