CRI Online
 

پرستش اژدها در ميان چینی ها

GMT+08:00 || 2011-10-20 21:25:53        cri

چینی ها سنتاً خود را فرزندان اژدها می خوانند و اژدها به نمادی براي ملت چین تبدیل شده است. روش های پرستش اژدها در ميان مردم چین متفاوت است و عمدتاً چهار مفهوم را از قرارِ تالی در برمي گيرد. اژدها برترين موجود است، اژدها حامی است، اژدها رب النوع آب است و چینی ها گاه خود را اژدها می دانند.

عید چینی جین جیه به مفهوم نمادین نخست اشاره می کند. این عید در روز دوم ماه دوم تقویم کشاورزی چین برگزار می شود. بنا به باورها در این روز، حیوانات از خواب زمستانی بیدار می شوند و زندگی خود را در فصل گرم آغاز می کنند. مردم چین این عید را عید «بيدار شدن اژدها» می نامند كه نمادی از موجود برتر است. ویژگی ها و ظاهر اژدهای تخیلی چینی ها در متون باستانی چنین توصیف می شود. اژدها شاخی مانند شاخ گوزن، گردنی مانند مار، فلس هایی مانند فلس ماهی، چنگال هایی مانند چنگال های عقاب، گوش هایی مانند گوش های گاو و الخ دارد. این ذهنیتی است که مردم چین از اژدهای تخیلی و افسانه ای دارند.

چینی ها اژدها را حامی خود می دانند. سنت چینی ها مبنی بر پاشیدن خاکستر در اطراف خانه، بازتابی از این طرز تفكر است. در عید «بيدار شدن اژدها» مردم برای جلوگیری از ورود حشرات به خانه، در اطراف آن شکلی از اژدها با خاکستر می کشند. آنها تصور می کنند که حشرات با دیدن ظاهر اژدها در خاکستر پاشیده شده، خواهند ترسید و جرأت وارد شدن به خانه را نخواهند یافت. چینیان بر پایۀ چنین باورهایی به اژدها احترام می گذارند. مردم در اعیاد، چراغ هایی به شکل اژدها روشن و رقص شیر برگزار می کنند. مردم چین که اژدها و شیر را حامیان خود می پندارند، با این فعالیت های آیینی، سعی می کنند خود را از شر شیاطین حفظ کنند و به سعادت ابدی برسند.

چینیان اژدها را رب النوع آب نیز می دانند. بنا بر این باور مردم در اطراف چاه های آب و رودخانه ها خاکستر می پاشند و در بامداد، از چاه آب نمی گیرند. از این دو رسم نیز می توان به رسم پرستش اژدها یا رب النوع آب در ميان چینی ها پي برد. مردم با پاشیدن خاکستر در اطراف چاه های آب از اژدها درخواست می کنند که به آنها در فراوانی محصول و رشد آن کمک کند. آب نگرفتن از چاه در بامداد به باور چینی ها به این منظور است که دلو آب بر سر اژدهای داخل آب فرود نیاید و موجب خشم او و بالتبع بروز بلاياي طبیعی و خشکسالي و غيره نشود. اين آیین ها نشانه ای از احترام مردم چین به اژدها به عنوان رب النوع آب است. روی یک قطعه سفالینۀ 4000 ساله که در استان شان شی از خاک بيرون آورده شده، نقش اژدهايي كه خوشه گندم در دهان دارد، به چشم مي خورد. این نشان از قدمت این باور و اعتقاد به تأثیر خواست اژدها در اقلیم مناسب برای فراوانی محصول دارد.

چینیان خود و کودکانشان را نیز به اژدها تشبیه می کنند. در زبان چینی بنا به یک اصطلاح بزرگ تر ها برای کودکان آرزو می کنند که «اژدها شوند». به اين معنی كه والدين اظهار اميدواری می کنند که كودكشان آیندۀ درخشانی داشته باشد.

در پایان سلسلۀ بهار و پائیز چین، مردم افراد مستعد را به اژدها تشبیه می کردند. برای نمونه، مردم امپراطور چین شی هوآن را جِن لون می خواندند (لون در زبان چینی به معني اژدها است). در دوران فئودالی نیز امپراطوران خود را پسر اژدها می خواندند. امروزه نیز چینی ها خود را فرزندان اژدها می نامند.

اخبار مرتبط
پیام شما
تازه ترین برنامه ها
ببینید بشنوید