CRI Online
 

مسعود جعفری، مُعرّف و مُروّج ووشو در ایران

GMT+08:00 || 2010-02-10 18:39:21        cri


تمرین برای نمایش در پکن 


آقای مسعود جعفری حرکات شیانگ شینگ چوان را به یکی از اعضای باشگاهش نشان می دهد


1 2 3 4
اخبار مرتبط
پیام شما
تازه ترین برنامه ها
ببینید بشنوید