CRI Online
 

دوازده نماد جانوری سال ها در چین

GMT+08:00 || 2009-05-08 22:38:30        cri

چینی ها به تدریج ویژگی های واقعی یا تخیلی این جانواران را به مردمی دادند که هر سال به دنیا می آیند. در اینجا به نمونه هایی از آن اشاره می کنیم. لازم به یادآوری است که این شخصیت بخشی ها، یک باور باستانی فرهنگی است و هیچ پایه علمی ندارد.

شخصیت مردم متولد شده در سال موش:

آنها دارای رفتار ملایم و صادق، ساده و حساس هستند. معمولا با احساسات خود ارزیابی می کنند و مردم آبرومندی هستند. اغلب به خاطر اتفاقات ناخواسته با مشکل رو به رو می شوند، اما برای رسیدن به ثروت اقبال خوبی دارند.

پیشنهاد می شود با متولدهای سال های اژدها، میمون یا گاو ازدواج کنند.

شخصیت مردم متولد شده در سال گاو:

کم حرف، درست کار، ساده، با حوصله و پرتلاش هستند، اما کله شق هستند و بر مواضع خود اصرار زیادی می کنند که باعث می شود به راحتی دوستان صمیمی خود را از دست می دهند. آنها به خاطر دلسوزی زیاد از احترام زیادی بین مردم برخوردار می شوند. این مردم در سالمندی موفقیت های بیشتری به دست می آورند.

پیشنهاد می شود با مردمی که در سال های موش، مار یا خروس متولد شده اند، ازدواج کنند.

شخصیت مردم متولد شده در سال ببر:

آنها در کل عدالت خواه هستند. توان زیادی در مدیریت دارند و اهل نوآوری و احتراع هستند. زن های متولد این سال معمولا شخصیتی مردانه دارند.

پیشنهاد می شود با مردم متولد شده در سال های اسب، سگ یا خوک ازدواج کنند.

شخصیت مردم متولد شده در سال خرگوش:

آنها خوشبین و خوشایند هستند و زندگی یک نواخت را دوست ندارند. معمولا آرمان ها و آرزوهای زیادی دارند، اما به خاطر توان اجرایی کم نمی توانند به هدف برسند. مد روز را از نزدیک دنبال می کنند. این مردم برای دفاع از خود هوشیاری و حساسیت زیادی دارند.

پیشنهاد می شود متولدهای این سال با متولد شدگان در سال های گوسفند، سگ یا خوک ازدواج کنند.

شخصیت مردم متولد شده در سال اژدها:

مردم متولد این سال، نجیب، دارای برخورد مثبت با زندگی، با هوش و دلگرم هستند، اما به خاطر کم حوصله بودن برای اندیشیدن دباره مسائل پیشرو، معمولا نمی توانند به موفقیت زیادی دست بیابند. هر چند ظاهرا سرد به نظر می آیند، اما در واقع عدالت خواهند و دوست دارند به دیگران کمک کنند.

پیشنهاد می شوند متولدهای این سال با مردم متولد شده در سال های میمون، موش یا خروس ازدواج کنند


1 2 3
اخبار مرتبط
پیام شما
تازه ترین برنامه ها
ببینید بشنوید