CRI Online
 

«لائو دان» بنیانگذار مکتب تائوئیسم

GMT+08:00 || 2009-05-08 18:05:02        cri

اسم خانوادگی " لائو دان" " لی" و اسم کوچکش " ار" بود و مردم معمولا وی را " لائو زی" می نامیدند. وی در اواخر دوره بهار و پاییز( سال 770 ق ل --- سال 476 ق ل) در کشور " چو" زندگی می کرد. " لائو دان" یکی از مقامات مدیریت بر کتاب های سلسله " جو" بود . به همین دلیل دانش" لائو دان" فراوان بود و شهرت داشت . هنگامی که " کنفوسیوس جوان بود، به دیدار " لائو دان" رفت . " لائو دان" متوجه بود که دربار سلطنتی سلسله " جو" روزبروز ضعیف تر می شود . سپس شهر " لو یانگ" را که پایتخت بود ترک گفت . هنگامی که وی از گذرگاه" هان گو" عبور می کرد، کتاب " دائو ده جینگ" را نوشت و سوار بر گاوی سبزرنگ از گذرگاه عبور کرد و مشخص نشد در کجا درگذشته است.

کتاب " دائو ده جینگ" اسم دیگر " لائو زی" است و جمعا بیش از 5000 کلمه دارد و موضوع آن بسیار عظیم است و میراث مهم در فرهنگ قدیمی چین به حساب می آید. معنی اصلی" دائو" راه است .در آنوقت بعضی افراد آنرا به قانون و اصول بسط می دادند. " لائو دان" بعد از بررسی تغییرات طبیعت و روابط بین انسان معنایی جدید به " دائو" داد. وی معتقد بود که " دائو" واقعی ترین و مشخصترین شی است که منبع اصلی یدایش کلیه اشیأ به حساب می آید.

کتاب" دائو ده جینگ" پر از نظرات دیالکتیک ساده است و جالبترین قسمت در اندیشه فلسفه " لائو زی" است. وی می گفت که اشیأ وابسته به یکدیگرند و ارتباطاتی با هم دارند.

" لائو تسی" در " دائو ده جینگ" قانون تغییر اشیأ را بیان کرد. وی معتقد بود که خوشبختی و بدبختی می تواند تغییر کند. وی همچنین معتقد بود که تغییر کمی می تواند باعث تغییر کیفی شود. وی همچنین می گفت که از مشکلات نترسید، از کم شروع کنید . حتما می توانید مشکلات را حل کنید و کارهای بزرگی را انجام دهید.

" لائو دان" مخالف جنگ بود. وی می گفت که بعد از جنگ قحطی ناشی از فقدان محصول فرا می رسد .

" لائو دان" جامعه ایده آل را این گونه تشریح می کرد: کشوری بسیار کوچک با جمعیت کم ؛ با وجود داشتن سلاح ها ، اسلحه در این کشور مورد استفاده قرار نمی گیرد. مردم غذای خوب می خورند و لباسهای زیبا می پوشند می توانند کشورهمسایه را ببینند ،اما رفت و آمد ندارند. زندگی اینجا ساده است و استفاده از خط لازم نیست. شاید اکنون این ایده آل منفی و محافظه کارانه است ، اما آرزوی دهقانان آن وقت جامعه ای آرام و با ثبات بوده است .

اندیشه فلسفه " لائو دان" در تاریخ فلسفه چین جایگاه مهمی دارد و اندیشه سیاسی وی در اندیشمندان بعد نیز تاثیرگذار بوده است .

اخبار مرتبط
پیام شما
تازه ترین برنامه ها
ببینید بشنوید