CRI Online
 

ساز هولو شیائو

GMT+08:00 || 2009-04-27 14:18:42        cri

آهنگ "هولوشیائو" :"بامبوی دم طاوس در زیر مهتاب "

"هولوشیائو" نوعی از آلات موسیقی بادی اقلیت های ملی چین است که مورد علاقه خاص اقلیتهای ملی چین در نواحی جنوب غربی این کشور از قبیل اقلیتهای ملی "دای "،"آ چان " و "وا" واقع شده و از سازهای متداول آنان است .

"هولو شیائو" تاریخ دیرینه دارد و احتمال دارد تاريخ آن به عصرسلسله چین اولیه (قبل از سال 221 پیش از میلاد ) باز گردد و "هو لو شیا ئو " امروزه از نظر ساخت ویژگی های سازهای مشابه قدیمی را دارد .

شکل و ساخت "هولوشیائو" از دیگر سازها متمایز است و از یک کدوی غلیانی مخصوص با سه ساقه بامبو و سه ورقه نازک فلزی تهیه می شود. در انتها ن یک ساقه بمبو چون دهانه بادی گذارده میشود و خود این کدوی غلیانی نقش وسیله تقویت کننده صدا را دارد .

در ته این کدو سه ساقه بامبو بکلفتی مختلف به این کدو وصل میشود و هر یک از این سه ساقه بامبومرصع یک ورقه ناز ک مسی و یا نقره ای است . سا قه وسطی ساقه اصلی بوده و از دیگر ساقه ها کلفت تر است و روی آن هفت سوراخ صوت می تواند ملودی ایجاد کند و دو ساقه فرعی که در دو طرف ساقه اصلی قرار است می تواند با صدای خود هماهنگ و همراه شود. "هولوشیائو" همانند دیگر فلوت خیزرانی حجم صوتي کم دارد ولی ساقه اصلی آن با کیفیت صوت ملایم و گوشنواز بهمراهی دو ساقه فرعی احساسات نهفته و مبهمی به شنوندگان نسبت می دهد.

از انجاکه صدای لرزش آن همچون ابریشم در حال تکان و اهتزاز است . این ساز "هولو سی " هم نا م دارد. با آنکه "هولوشیائو " بعلت تفاوت ملیتها و نواحی درمیان هر ملیت ساکن استان یونن از لخاظ شکل ،طرز تهیه و شیوه های نوازنده فرق دارد ،ولی یک اشتراک دارد و آن اینکه اغلب برای همراهی فولکلور استعمال می شود و با صوت زیبا میتواند احساسات نوازنده را بهتر نمایان سازد.

دست اندرکاران موسیقی ملی چین این سا ز ملی را مورد اصلاح قرار داده اند و در نتیجه "هولوشیائو " نوین هم کیفیت صوت و سبک سنتی خود را حفظ نموده و هم با افزایش حجم صوت و دانگ صدا و غنی سازی تاثیرات صوت و قدرت بیان این ساز بومی اقلیتهای ملی چین بروی صحنه نمایش آمده و همراه با نمایشات هنرمندان موسیقی چین در صحنه هنر در جهان جائی پیدا کرده است .

اخبار مرتبط
پیام شما
تازه ترین برنامه ها
ببینید بشنوید