CRI Online
 

سازسیون

GMT+08:00 || 2009-04-27 14:11:03        cri

آهنگ : "سرود چو"

"سیون " یکی از آلات موسیقی بادی قدیمی چین است و حدود 7 هزار سال قدمت دارد.

روایت است که "سیون "از نوعی وسیله شکاری تقلید شده است . در زمان قدیمی مردم اغلب باپرتاب توپ گلی و یا سنگی که یک طرف آن با طناب وصل شده بود ،به شکار پرندگا ن و حیوانان می پرداختند.

از انجاکه اینگونه توپ توخالی بود و هنگام پرتاب به دليل وزش باد صدايي از آن به گوش مي رسيد ؛ بعدها مردم برای تفریح در سوراخهای این توپ را فوت می کردند و این وسیله شکار بتدریج به آلت موسیقی "سیون " مبدل شد. ساز "سیون "درابتدا از سنگ و یا استخوان و سپس با سفال درست می شد و اشکال گوناگون مثل شلغمی شکل ،بیضی شکل ،شکل توپ ،ماهی و گلابی دارد .

روی سر این "سیون " یک دهانه بادی موجود است و ته آن مسطح بوده و در دو جناح آن سوراخهای صوتی هست . قدیمی ترین "سیون " فقط یک سوراخ داشت و سپس بتدریج با چند سوراخ تهيه شدو در اواخر قرن سوم قبل از میلاد "سیون "شش سوراخی بوجود آمد.

" تسائو چن " پروفسور کنسرواتوار چین از سالهای 30 قرن 20 به تهیه "سیون "سفالی تقلیدی دست زد و "چن جون " کنسرواتوارتیان جین "سیون " سفالین نوع جدید با 9 سوراخ را طراحي کرده و با سفال قرمز رنگ درست نمود.

این گونه "سیون " اصلاح شده از نظر حجم صوت و دانگ صدا از "سیون "قدیمی خیلی یهتر شده است و در هنگام نوازندگی با عادات معاصر بیشتر وفق دارد و می تواند در تک نوازی ،گروه نوازی و همراهی موسیقی مورد استفاده قرار گیرد. پبدایش "سیون "سفالین با 9 سوراخ نشانه تجدید حیات "سیون "قدیمی چین است . "چاو لین شان " از گروه رقص و آواز استان "حو به " باچوب بسیار سخت بنام "پاداوک ""سیون " با 10 سوراخ را تهیه کرد که می تواند صوت بسیار بلند ایجاد کند.

"سیون " در تاریخ موسیقی چین بطور عمده در موسیقی دربار سلسله ها بکار می رفت.

در موسیقی دربار از دو نوع "سیون " استفاه می شد .یکی که شکل آن به کوچکی تخم مرغ ا ست ،حجم صوت بالا دارد و دیگری که شکل آن نسبتا بزرگ است وصوت نیرومند و پائین دارد.، اغلب با یک ساز بادی بامبوئی بنام "تسی" یکجا نواخته مي شود .

اخبار مرتبط
پیام شما
تازه ترین برنامه ها
ببینید بشنوید