CRI Online
 

ساز ار حو

GMT+08:00 || 2009-04-27 14:06:57        cri

آهنگ : "آواز پزندگان در دل کوه "


"ارحو "- کمانچه دو تار ساز سیمی مشهور چین میباشد و تاریخ پیدایش آن میتواند به سلسله امپراتوری "تان "در قرنهای هفت تا ده بر گردد که بطور عمده در میان اقلیتهای ملی در شمال غرب چین رایج بود .


طی بیش ازیک هزار سال این ساز همواره ساز همراه اپرا بوده است . ساخت این کمانچه دو تار ساده است :یک تیر باریک چوبی بدرازای 80سانتی متر و روی آن دو چله کمان بوده و در انتهای تیر یک قطعه ساقه خیزرانی بشکل فنجان باان وصل میشود و همچنین کمان ساز از موی دم اسب دیده میشود. کمانچه زن در حالیکه روی صندلی می نشیند،با دست چپ این ساز را میگیرد و دست راست کمانه را .


 دامنه صوت کمانچه دو تار چین به 3 هشت درجه میرسد و صوت آن سرشار از نیروی بیان بوده و ساز ریتم دار است و" ویولون چینی "هم نامیده میشود .


 در ضمن بعلتیکه کیفیت صوت "ار حو"رنگ غم و اندوه دارد لذا برای نشان دادن عواطف ژرف و سنگین مناسب است . بعد از تاسیس جمهوری خلق چین در سال 1949،کمانچه دوتار چین در زمینه های تهیه ،اصلاح و هنر نوازندگی شاهد پیشرفت بزرگی شده است و در تک نوازیو همراهی اپرا رقص و نمایشات موسیقی محلی شرکت نموده است و در ارکستر سازهای سیمی ملی "ار حو" نوعی ساز عمده شده است همانند ویولون و ویولن بزرگ در ارکستر سیمی فرنگی جای مهم دارد.


 ناگفته نماند ،بعلت سادگی در ساخت ،قیمت ارزان برای خرید و اسانی در یاد گیری و بویژه زیبائی آهنگ "ارحو" ،ا ین ساز درمیان مردم ساز عامه پسند بشمار میرود.

اخبار مرتبط
پیام شما
تازه ترین برنامه ها
ببینید بشنوید