CRI Online
 

ساز بان هو

GMT+08:00 || 2009-04-27 14:02:36        cri

آهنگ : دا چی بان

"بان هو " نوعی از کمانچه های دو تار چینی است که بر اساس ساز "هوچین " همزمان با اپرای محلی "بان زه " بوجود آمده است و خصوصیت آن ،حجم بزرگ صوت و کیفیت صوت روشن و طنین داربوده و بویژه قادر به نشان دادن احساسات پرشور و شوق و پرهیجان و در عین حال ظریف و نفیس می باشد .

"بان هو" در چین حدود 300سال قدمت دارد و بعلت آنکه بدنه این ساز ازتخته نازک تهیه شده است ،"بان هو" نامیده می شود.

در ابتدا ساز "بان هو "بطور عمده در نواحی شمالی چین رایج بود و از سازهای سیمی عمده در اپراهای محلی و نمایش های سنتی محلی از قبیل "بان زه "و "اپرای پین جی"،"اپرای یو" و غیره بود . اکثر قسمتها ی ساخت "بان هو" با " ار هو " یکسان است و تفاوت عمده بدنه ساز است .

روی دو انتهای بدنه ساز تخته نازک درخت جلا نصب می شود که کلید صوت این ساز است . کیفیت صوت "بان هو" بسیار صاف و بلند و رساست و آوازهای روستایی را به گوش می رساند و در ارکستر صوت زیر داشته و در میان سازها نقش رهبری ایفا می کند.

پس از تاسیس جمهوری خلق چین ،با سعی و کوشش دست اندرکاران موسیقی و سازندگان آلات موسیقی "بان هو " شاهد پیشرفتهای زیادی بوده است .

انواع جدید "بان هو" مانند "بان هوی صوت میانه " "بان هوی صدای زیر "،"بان هوی سه تار " و غیره نیز به این ساز افزوده شده است .

افزون بر این ،مهارت و استادی در نوازندگی این ساز پیوسته ارتقا یافته است و قدرت بیان آن غنی تر گشته است و اکنون این ساز ،از سازهای مهم و ضروری در ارکستر ملی چین و همچنین ساز تکنوازی با خاصیت محلی است . "بان هو " همچنین در همراهی برای اپراو رقص و آواز ملی و ترانه مورد استفاده است

اخبار مرتبط
پیام شما
تازه ترین برنامه ها
ببینید بشنوید