CRI Online
 

45 روز از پاییز تهران محو در وارونگی دما

GMT+08:00 || 2015-01-04 21:37:19        cri

** عزم و مشارکت گسترده مردم تضمین کننده رفع معضل آلودگی هوا

در این میان نقش مردم نیز از اهمیت زیادی برخوردار است و نوع رفتار آنها با آلودگی هوا قطعا تاثیر زیادی بر کاهش آن دارد، استفاده نکردن از خودروهای شخصی و محدود کردن تردد خودروها در سطح شهر نقش بسزایی در این روند کاهشی دارد.

برخی از مردم معتقدند در زمان شرایط اضطرار هوا خروج خودروها باید از در منازل متوقف شود و دولت نیز باید ناوگان حمل و نقل عمومی را تقویت کند.

همچنین برخی نیز معتقدند کمیته اضطرار کاهش آلودگی هوا باید در طول سال جلساتی برگزار کند و راه حل های ریشه ای ارایه دهد نه اینکه در زمان بروز بحران جلسه بگذارد زیرا قطعا در چنین شرایطی هیچ راهکاری آنطور که باید جواب نمی دهد.

متوقف کردن فروش طرح ترافیک روزانه، تعطیلی زنگ های ورزش مدارس، کاهش فعالیت در فضاهای باز و تعطیلی صنایع آلاینده برخی از اقداماتی است که کمیته اضطرار کاهش آلودگی هوا انجام داده است اما می بینم که نتیجه چندانی نداشته است.

این تشدید آلودگی موجب شده است تا تعداد مراجعه افراد و آنانی که از ناراحتی های قلبی و تنفسی رنج می برند به اورژانس ها افزایش یابد.

** 366 نفر نفس گرفته در در مراکز اورژانس بیمارستان ها


1 2 3 4 5 6 7
اخبار مرتبط
پیام شما
تازه ترین برنامه ها
ببینید بشنوید