CRI Online
 

ثروتمندان جهان در سال 2014 چه کارهای عجیب را انجام دادند؟

GMT+08:00 || 2015-01-03 21:44:36        cri

2 ثروتمند هندی با استفاده از چهار کیلو طلا یک لباس طلایی را برای خود ساخت. این لباس با ارزش 1 میلیون و 300 یوان هدیه روز متولد او است.


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
اخبار مرتبط
پیام شما
تازه ترین برنامه ها
ببینید بشنوید