CRI Online
 

ساختمان صدفی +عکس

GMT+08:00 || 2014-12-24 19:26:42        cri

در جزیره لینگ شان ناحیه هوانگ دائو شهر چینگ دائو استان شان دونگ چین، یک ساختمان صدفی بسیار مورد توجه قرار گرفته است. "شیائو یونگ شنگ" ساکن این جزیره با یک میلیون قطعه صدف از بیش از 500 گونه، ساختمان خود را آرایش داد. اواسط ماه ژوئن سال 2014، این ساختمان صدفی رو به مردم باز شد. داخل این خانه 1000 نوع اشیاء که زندگی ساکنان جزیره را معنکس می کند، به معرض نمایش گذاشته شد.

اخبار مرتبط
پیام شما
تازه ترین برنامه ها
ببینید بشنوید