CRI Online
 

وزیر نفت ایران: پایین آمدن قیمت نف توطئه سیاسی است

GMT+08:00 || 2014-12-19 18:51:21        cri

خبرگزاری شانا وابسته به وزارت نفت ایران روز چهارشنبه گزارش کرد، بیژن زنگینه وزیر نفت ایران گفته است، پایین آمدن قیمت نفت توطئه سیاسی است.

این رسانه به نقل از زنگنه گزارش داد تمدید گرایش پایین آمدن قیمت نفت در سراسر جهان، یک توطئه سیاسی افراطی است. وی افزود: پایین آمدن قیمت نفت در ابتدا به دلیل بیش از حد عرضه رخ داد.

حسن روحانی رییس جمهوری ایران نیز هفته گذشته برخی از کشورها را به دلیل کاهش عمدی قمیت نفت مورد انتقاد قرار داده بود و گفت: کاهش قیمت نفت در روزهای اخیر تنها به دلیل عوامل اقتصادی نیست.

اخبار مرتبط
پیام شما
تازه ترین برنامه ها
ببینید بشنوید