CRI Online
 

رفتن به مدرسه با خودروی زرهی

GMT+08:00 || 2014-12-19 11:12:09        cri

نیک مید 53 ساله یک دوست دار نظامی است. دو پسرش هیچ وقت دیر به مدرسه نرفته اند زیرا نیک مید هر روز با تانک 17 تنی خود پسران خود را به مدرسه می برد.

نیک مید دارای بیش از 120 زره پوش و تانک می باشد که می تواند به طور قانونی از آن ها استفاده کند. ارزش کلی آن ها 2 میلیون پوند است.

نیک مید گفت: همکلاسی های پسرانش از دیدن زره پوش های آن ها بسیار متعجب می شوند.


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
اخبار مرتبط
پیام شما
تازه ترین برنامه ها
ببینید بشنوید