CRI Online
 

قبل و پس از تغییر جنسیت

GMT+08:00 || 2014-12-08 11:29:04        cri

کلودیا گونزالس عکاس کوبایی از روزنامه ریسانگ عکس هایی درباره افرادی که جنسیت خود را تغییر داده اند، عکس هایی گرفته است. عکاس در این گروه از عکس ها با استفاده از دو عکس قبل و پس از تغییر جنسیت، وضعیت واقعی این افراد در کشور کوبا را به تصویر کشیده است.

هرچند که در ده سال گذشته، این افراد برخی از حقوق خود مانند خدمات پزشکی، مشاور حقوقی، اسامی مورد شناسایی قانونی و تغییرات جنسیتی را دریافت کرده اند، اما در زندگی روزمره آن ها همچنان نادیده گرفته می شوند. تعصب شرکت های کوبایی در استخدام آن ها کاملا مشهود است و باعث می شود برخی از این افراد که تغییر جسنیت داده اند به قاچاق مواد مخدر یا روسپی گری روی آورند.

کلودیا گونزالس عکاس کوبایی همراه با سازمان سنسکس که برای اصلاحات آموزش و حقوق کسانی که تغییر جنسیت داده اند فعالیت می کند، این کار را انجام داد. او در جریان انجام این کار، با برخی از جوانانی که تغییر جنسیت داده اند و خواستار دستیابی به آموزش عالی و فرصت های شغلی هستند، ارتباط برقرار کرد.

 


1 2 3 4 5 6 7 8 9
اخبار مرتبط
پیام شما
تازه ترین برنامه ها
ببینید بشنوید