CRI Online
 

چین: دانشکده های کنفوسیون به آزادی عمل آکادمی کشورهای دیگر دخالت نکرده است.

GMT+08:00 || 2014-12-05 21:35:40        cri

هوا چون اینگ، سخنگوی وزارت امور خارجه چین روز جمعه پنجم دسامبر در نشست خبری گفت: تمام درس ها و فعالیت های فرهنگی دانشکده های کنفوسیون علنی و شفاف بوده و هرگز به آزادی عمل آکادمی کشورهای دیگر دخالت نکرده است.

خبرنگاری پرسید: روز گذشته، اعضای مجلس نمایندگان آمریکا اظهار داشتند باید محدود کردن آزادی آکادمی دانشگاهی آمریکایی از سوی دانشکده کنفوسیون بررسی شود. چین دراین مورد چه دیدگاهی دارد؟

سخنگوی چین گفت: نخست این که تمام دانشکده های کنفوسیون در آمریکا با درخواست داوطبانه دانشگاه های آمریکا و با همکاری دانشگاه های چینی و آمریکایی تاسیس شده اند و تمام درس ها و فعالیت های فرهنگی نیز علنی و شفاف است. چین براساس درخواست آمریکا، کمک هایی مانند معلم و کتاب های درسی فراهم می کند و هرگز در آزادی آکادمی آمریکا دخالت نکرده است. دوم: هدف از تاسیس دانشکده کنفوسیون کمک به مردم جهان برای آشنایی با زبان و فرهنگ چین و تقویت مبادلات و همکاری میان چین و کشورهای جهان است، ما امیدواریم طرف ها با کنار گذاشتن نظرات متعصبانه، باعث تحکیم پل دوستی میان چین و جهان شوند.

اخبار مرتبط
پیام شما
تازه ترین برنامه ها
ببینید بشنوید