CRI Online
 

درخواست بان کی مون از طرفهای مذاکرات هسته ای ایران

GMT+08:00 || 2014-11-21 09:27:24        cri

بان کی مون، دبیر کل سازمان ملل بیستم نوامبر، با انتشار بیانیه ای از طریق سخنگوی خود در گروه 5+1 ، ایران را به رسیدگی به توافقنامه همه جانبه در این دوره مذاکرات هسته ای دعوت کرد.

در این بیانیه آمده است: بان کی مون از نمایندگان مذاکرات هسته ای ایران درخواست کرده نرمش ، تدبیر و عزم لازم را نشان داده تا مذاکرات موفق با نتایج منطبق با منافع طرف ها به دست آید.

در این بیانیه همچنین آمده است: به عقیده بان کی مون دستیابی به یک توافقنامه همه جانبه قابل قبول طرف ها باعث احیای اطمینان جامعه جهانی نسبت به صلح آمیز بودن برنامه هسته ای ایران می شود. وی اضافه کرد در وضعی کنونی به همکاری سراسر جهان نیاز فوری دارد، این توافقنامه برای کمک به صلح و امنیت منطقه و جهان از اهمیت ویژه ای بر خورداراست.

دور جدید مذاکرات هسته ای ایران هجدهم نوامبر در وین آغاز شد.

اخبار مرتبط
پیام شما
تازه ترین برنامه ها
ببینید بشنوید