CRI Online
 

راهپیمایی راهبه های بودایی

GMT+08:00 || 2014-11-14 21:14:49        cri

 

مراسم به ریاست راهب اعظم "شی میائو ژونگ" برای آزادسازی جانوران زنده که از دست مردم نجات داده اند.


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
اخبار مرتبط
پیام شما
تازه ترین برنامه ها
ببینید بشنوید