CRI Online
 

خطر عکس گرفتن با خرس در آمریکا

GMT+08:00 || 2014-10-30 20:23:30        cri

عکس گرفتن با خرس در منطقه گردشگری دریاچه تاهو جنوبی ایالت کالیفرنیا آمریکا یکی از تفریحات کنونی این کشور شده است. ماجراجویان بیشتر برای ریسک خطر، به این منطقه هجوم می آورند. اما این مساله باعث نگرانی مقامات محلی شده است.

یکی از کارکنان منطقه گردشگری دریاچه تاهو جنوبی می گوید: نزدیک شدن به خرس کاری بسیار خطرناک است. او افزود: بسیاری از گردشگران در واقع برای از دست نرفتن فرصت با ارزش نزدیک شدن با خطر، در صورتی که خرس در معرض دید آن ها قرار می گیرد، به سرعت به آن ها نزدیک می شوند که این کاری بسیار خطرناک است. ما به آن ها هشدار داده ایم که خرس های خشمگین می توانند با سرعت بسیار بدوند.

گرچه احتمال حمله خرس ها به انسان ها بسیار ضعیف است، اما در صورت خشمگین شدن خرس ها، این احتمال به مراتب افزایش می یابد. مخصوصا خرس های ماده که با توله های خود بیرون می آیند، در صورتی که احساس وجود خطر برای توله هایشان کنند، می توانند برای افراد حاضر در محل بسیار خطرناک باشند..


1 2 3 4 5
اخبار مرتبط
پیام شما
تازه ترین برنامه ها
ببینید بشنوید