CRI Online
 

جرات دارید به همراه تمساح شنا کنید؟

GMT+08:00 || 2014-10-24 11:06:15        cri

براساس گزارش روزنامه "Daily Mirror" چاپ انگلستان در روز بیست و یکم اکتبر، راهنمای مسافری با نام "لارنس لاکروس" 29 ساله از شهر ماررو ایالت لوئیزیانای آمریکا نه تنها جرات دارد به تمساح بسیار نزدیک شود، بلکه با آن شنا هم می کند.

مسافری در ماه مه سال 2013 از مراحل خطرناک شنا کردن لاکروس به همراه تمساح فیلمبرداری کرد.

در این ویدیونشان داده می شود که لاکروس حتی با تمساح بازی می کند. این در حالی است که دهان تمساح با سر و دست های لاکروس فقط چند سانتی متر فاصله دارد.

لاکروس حتی می خواست با دهان خود به تمساح خوراکی بدهد، اما از آن جا که این عملکرد با قانون محلی مغایر است، از این کار او جلوگیری شد.

لاکروس از نه سالگی شنا کردن به همراه تمساح را شروع کرده و در آب با تمساح مهارت های خاص را به نمایش می گذارد.

او به رسانه های محلی گفت که هرگز قصد ندارد تمساح را از آب خارج کند و یا رفتاری نادرست نسبت به تمساح ها داشته باشد. او رمز چگونگی غذا دادن به تمساح و پیشگیری از صدمه زدن به آن را می داند.


1 2 3 4 5 6
اخبار مرتبط
پیام شما
تازه ترین برنامه ها
ببینید بشنوید