CRI Online
 

دیدگاه یک خبرنگار خارجی نسبت به مبدای جاده ابریشم نوین

GMT+08:00 || 2014-10-24 09:25:58        cri
پس از ساخت و ساز، حجم باربری بندر لیان یون گان به سطح 250هزار تن رسیده و تا سال 2016 به 300هزار تن می رسد. اکنون 47 اسکله بیش از ده هزار تن وجود داشته و قابلیت بارگیری و باراندازی از 1میلیون تن و 3میلیون و 400هزار کانتینر فراتر رفته است. این بندر تجهیزات و فناوری در جه یک جهانی را در اختیار دارد و قابلیت پذیرش بزرگترین کانتینر و کشتی های باربری جهان را داراست. اکنون تعداد خطوط بین المللی و داخلی این بندر به 48 خط می رسد و با بیش از هزار بندر در کشورهای مختلف جهان ارتباط تجاری دارد.


پس از بازدید توسعه سریع بندر لیان یون گان، بازهم به فکر مجسمه سون وو کونگ واقع در مرکز شهر افتادم. سلاح او " چوپ طلایی " در افسانه چینی ها شکست ناپذیر و بدون رقیب است، اما در عصر جدید، نوار اقتصادی جاده ابریشم نوین شاید همین سلاح است. آرزومندم مردم لیان یون گان در این جاده آینده زیباتری را در پیش روی داشته باشند.


1 2 3 4 5
اخبار مرتبط
پیام شما
تازه ترین برنامه ها
ببینید بشنوید