CRI Online
 

 شهر شی آن در امروز و قدیم

GMT+08:00 || 2014-10-13 21:18:46        cri

آقای لی گائو فن یکی از مشترکان اینترنت با ادغام صحنه های کنونی و قدیمی با فن آوری رایانه ای، مجموعه ای تصاویری ای نمونه های آثار دیدنی شهر شی آن مرکز استان شان شی واقع در شمال غرب چین، ساخته است.


1 2 3 4 5 6 7
اخبار مرتبط
پیام شما
تازه ترین برنامه ها
ببینید بشنوید