CRI Online
 

یک ضیافت عروسی به سبک سنتی

GMT+08:00 || 2014-10-09 16:35:21        cri

ضیافت عروسی سنتی چندین روز پیش در دهکده جانگ بائو استان یون نان برگزار شد. عروس و داماد هر دو در شهر کون مینگ مرکز استان کار می کنند، اما آن ها ترجیح دادند آیین عروسی خود در زادگاه خود و به سبک سنتی برگزار کنند.

براساس سنن محلی، ضیافتی پرشکوه باید در محل اجتماع اعضای روستا برای همه اقوام و دوستان ترتیب داده شود. نسبت به ضیافت های عروسی که در رستوران های شهرها برپا می شود، ضیافت عروسی سنتی در دهکده جانگ بائو نوعی مهمانی خودمانی به شمار می رود، چون همه آشپزها از اقوام و دوستان بوده و مواد اولیه غذاها نیز توسط میزبان تهیه می شود.


عروس و داماد مقابل سالن اجتماع روستاییان ایستاده اند تا با مهمانان احوال پرسی کنند


1 2 3 4 5 6 7 8 9
اخبار مرتبط
پیام شما
تازه ترین برنامه ها
ببینید بشنوید