CRI Online
 

آذین بندی میدان تیان آن من به مناسبت روز ملی

GMT+08:00 || 2014-09-27 21:10:48        cri


روز بیست و هفتم سپتامبر، سبد گل عظیمی در میدان تیان آن من قرار داده شد. این آذین بندی به مناسبت روز ملی چین که در نخستین روز از ماه اکتبر فرا می رسد، انجام شده است. سبد گل به قطر 50 و ارتفاع 15 متر است که در آن از انواع گل های صدتومانی، ماگنولیا و بامیه با طرح گره چینی استفاده شده است.


1 2 3 4 5 6 7 8
اخبار مرتبط
پیام شما
تازه ترین برنامه ها
ببینید بشنوید